РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ със 104 проверки през юни
01/07/2011

     Общо през месец юни експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 104 проверки на 84 обекта. Дадени са 75 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са 4 акта и са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 23 500 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност  16 650 лв.

     През месеца бяха извършени съвместни проверки на площадки за цветни и черни метали от експертите на РИОСВ- Хасково и инспекторите на ОД на МВР в двете области. Съвместните действия бяха насочени към противодействие на престъпленията, свързани с търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.  Обект на проверките бе воденето на документация съгласно изискванията.  Бяха проверени 17 фирми, стопанисващи 42 площадки на територията на област Хасково и 3 на територията на област Кърджали. Съгласно компетенцията на РИОСВ бяха констатирани отделни нарушения за които са дадени  2 предписания и е съставен един акт.

     Издадени са наказателни постановления на ТЕЦ”Марица-3” АД на стойност 10 000 лв.за неизпълнение на изискването за оросяване на всички участъци от сгуроотвалите, които са източник на неорганизирани емисии от прах и на Неохим”АД на стойност 4 000 лв. за изпускане на отпадни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения. Наказателни постановления по 500 лв. са издадени и на три физически лица за незаконно притежание на костенурки.

     Дадени са предписания на кмета на община Джебел за предприемане на всички необходими мерки за ограничаване и прекратяване изхвърлянето на битови отпадъци в деретата на с. Припек,  за почистването и извозването им до регламентираното сметище в гр. Кърджали и за поставяне на необходимия брой контейнери в селото за битови отпадъци.

     През месеца бе извършен мониторинг на защитените растителни видове дремников главопрашник, пърчовка, родопски крем и триделнолистен ериолобус. На Зеления телефон са постъпили 3 сигнала. Спасени през месеца по сигнали са 3 защитени вида- таралеж, бял щъркел и сокол скитник, двете птици са изпратени на лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.