РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Н.Караджова: Най-важният резултат от съвместните проверки на язовирите е, че хората могат да бъдат спокойни за питейната вода!
09/06/2011

Няма нито едно констатирано нарушение, което да води до проблеми за качеството на водите на язовирите, предназначени за питейно- битово водоснабдяване

     „Най- важният резултат от съвместните проверки на язовирите е, че хората могат да бъдат спокойни за питейната вода – няма нито едно констатирано нарушение, което да води до проблеми за качеството на водите на язовирите, които са предназначени за питейно- битово водоснабдяване” – това каза министър Нона Караджова на съвместна пресконференция с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, на която двамата огласиха окончателните резултати от проверките на комплексните и значими язовири в страната. Регионалните структури на МОСВ и структурите на ДНСК извършиха комплексни проверки на обектите, намиращи се в прилежащите територии на 52 язовира, на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предмет на проверките бяха нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване, както и наличието на строежи в чашите на язовирите. Проверките установиха, че най-често срещаните нарушения са замърсяване със строителни и битови отпадъци в близост до язовирите и липсата на разрешителни за ползване на вода и разрешителни за изпускане на отпадъчни води в язовирите.

     495 обекта в района на язовирите "Ивайловград", „Кърджали”, „Студен кладенец”,„Тракиец” и "Боровица" провериха екипи на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК в края на миналата и началото на тази година. Най- голям бе броят на проверените обекти около язовир „Студен кладенец”- 178, следват тези около язовир „Ивайловград”- 169, „Кърджали”- 141 и „Тракиец”- 7.  При проверките на язовирите "Тракиец" и "Боровица" не са констатирани нарушения на законодателството в областта на опазването на околната среда. "Ивайловград" е сред язовирите, изпълнили дадените предписания.  Предписанието бе дадено на  община Маджарово за ликвидиране на нерегламентирано сметище на брега на язовир „Ивайловград“.

     Констатираните нарушения в компетенцията на РИОСВ са:
Язовир "Кърджали": Хотелски комплекс „Главатарски хан” консумира повече от 10 м3/ден. и в тази връзка зауства отпадъчни води без издадено разрешително. Дадено е предписание за подаване на документи за получаване на разрешително по Закона за водите, което не е изпълнено. Съставен е акт и е издадено е Наказателно постановление, с което е наложена санкция в размер на 3000 лв. 

Язовир "Студен кладенец": Констатирано е нерегламентирано зауестване от 3 обекта- „Строителство и ремонт 98”ООД-гр. Кърджали, ЕТ„Универсалстрой– инженеринг”-гр. Кърджали и ЕТ „Бит – Пенка Аладжова”- гр. Кърджали на отпадъчни води. Дадени са 3 предписания  за подаване на документи за получаване на съответните разрешителни. Съставен е акт на ЕТ „Бит – Пенка Аладжова”, тъй като останалите два нарушителя не са функционирали. РИОСВ– Хасково ще следи дали обектите ще възстановят дейността си по - късно през годината.
РИОСВ уточнява, че констатираните нарушение и последващи действия по отношение на незаконни строежи около язовирите са в компетенцията на Дирекцията за национален строителен контрол.

Пълна информация за резултатите от проверките можете да видите тук:
http://www.moew.government.bg/recent_doc/ns/ns/2011/yazoviri.doc