РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Н.Караджова: Най-важният резултат от съвместните проверки на язовирите е, че хората могат да бъдат спокойни за питейната вода!
09/06/2011

Няма нито едно констатирано нарушение, което да води до проблеми за качеството на водите на язовирите, предназначени за питейно- битово водоснабдяване

     „Най- важният резултат от съвместните проверки на язовирите е, че хората могат да бъдат спокойни за питейната вода – няма нито едно констатирано нарушение, което да води до проблеми за качеството на водите на язовирите, които са предназначени за питейно- битово водоснабдяване” – това каза министър Нона Караджова на съвместна пресконференция с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, на която двамата огласиха окончателните резултати от проверките на комплексните и значими язовири в страната. Регионалните структури на МОСВ и структурите на ДНСК извършиха комплексни проверки на обектите, намиращи се в прилежащите територии на 52 язовира, на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предмет на проверките бяха нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване, както и наличието на строежи в чашите на язовирите. Проверките установиха, че най-често срещаните нарушения са замърсяване със строителни и битови отпадъци в близост до язовирите и липсата на разрешителни за ползване на вода и разрешителни за изпускане на отпадъчни води в язовирите.

     495 обекта в района на язовирите "Ивайловград", „Кърджали”, „Студен кладенец”,„Тракиец” и "Боровица" провериха екипи на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК в края на миналата и началото на тази година. Най- голям бе броят на проверените обекти около язовир „Студен кладенец”- 178, следват тези около язовир „Ивайловград”- 169, „Кърджали”- 141 и „Тракиец”- 7.  При проверките на язовирите "Тракиец" и "Боровица" не са констатирани нарушения на законодателството в областта на опазването на околната среда. "Ивайловград" е сред язовирите, изпълнили дадените предписания.  Предписанието бе дадено на  община Маджарово за ликвидиране на нерегламентирано сметище на брега на язовир „Ивайловград“.

     Констатираните нарушения в компетенцията на РИОСВ са:
Язовир "Кърджали": Хотелски комплекс „Главатарски хан” консумира повече от 10 м3/ден. и в тази връзка зауства отпадъчни води без издадено разрешително. Дадено е предписание за подаване на документи за получаване на разрешително по Закона за водите, което не е изпълнено. Съставен е акт и е издадено е Наказателно постановление, с което е наложена санкция в размер на 3000 лв. 

Язовир "Студен кладенец": Констатирано е нерегламентирано зауестване от 3 обекта- „Строителство и ремонт 98”ООД-гр. Кърджали, ЕТ„Универсалстрой– инженеринг”-гр. Кърджали и ЕТ „Бит – Пенка Аладжова”- гр. Кърджали на отпадъчни води. Дадени са 3 предписания  за подаване на документи за получаване на съответните разрешителни. Съставен е акт на ЕТ „Бит – Пенка Аладжова”, тъй като останалите два нарушителя не са функционирали. РИОСВ– Хасково ще следи дали обектите ще възстановят дейността си по - късно през годината.
РИОСВ уточнява, че констатираните нарушение и последващи действия по отношение на незаконни строежи около язовирите са в компетенцията на Дирекцията за национален строителен контрол.

Пълна информация за резултатите от проверките можете да видите тук:
http://www.moew.government.bg/recent_doc/ns/ns/2011/yazoviri.doc