РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

След превишаване на алармения праг на озон днес в Димитровград след 16:00 часа има трайна тенденция към намаляване на концентрацията
09/06/2011

 След 16.00 ч. стойностите на съдържание на озон в атмосферния въздух са под алармения праг и показват тенденция към намаляване на концентрацията на озон    

     В четири последователни часа автоматичната измервателна станция „Раковски” – Димитровград в града днес отчете концентрации на озон над 240 мкг/м3 (микрограма на кубичен метър въздух), с което бе налице превишение на алармения праг. От страна на РИОСВ- Хасково бяха предприети всички мерки за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на озон. Бяха информирани за това Областна дирекция „Гражданска защита” –Хасково, Областна управа – град Хасково, Общинска администрация – град Димитровград, РЗИ – град Хасково за привеждане в действие на мерките необходими за опазване здравето на населението.

     Измерените нива на озон бяха както следва:
В 12:00 часа бе регистрирана концентрация от 258.75 мкг/м3  (микрограма на кубичен метър въздух.)
В 13:00 часа - 512.32  мкг/м3 
В 14:00 часа -  260.70  мкг/м3
В 15:00 часа - 325.66 мкг/м3.
Най- висока едночасова стойност бе регистрирана в 13.00 ч.- 512.32 мкг/м3.

     В 16 часа е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава стойността на алармения праг, с което отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. РИОСВ Хасково  и РЛ Хасково продължават да следят данните за концентрациите на озон и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”, Димитровград. При необходимост от РИОСВ ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността на града.

Причина за превишението на нивата на озон в атмосферния въздух е активната гръмотевична дейност в района на Димитровград.

Забележка: Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при което съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция, при което трябва да се предприемат спешни мерки се определя като алармен праг. Алармененият праг за озон е 240 мкг/м3, определени като средна стойност за период от един час (средночасова стойност) измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация. 

За допълнителна информация Тук.