РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 03.03.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на алармения праг за озон е регистриран днес в град Димитровград
09/06/2011

     Превишение на алармения праг за озон е регистриран днес в град Димитровград. В три последователни часа автоматичната измервателна станция „Раковски” – Димитровград в града отчете концентрации на този замърсител над 240 мкг/м3 (микрограма на кубичен метър въздух), с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на озон са както следва:

В 12:00 часа е регистрирана концентрация от 258.75 мкг/м3  (микрограма на кубичен метър въздух.)

В 13:00 часа е 512.32  мкг/м3  

В 14:00 часа са 260.70  мкг/м3

Най- висока едночасова стойност е 512.32 мкг/м3 в 13.00 ч.

     Възможните здравни последствия и препоръчително поведение за чувствителните групи от населението – деца, възрастни и болни от астма, както и др. белодробни заболявания:
Вероятни симптоми– краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите (концентрации около 200 мкг/м3), а при по-високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени във белодробната функция могат да се наблюдават при астматично болни при експозиция на озон от 160 мкг/м3 до 340 мкг/м3.
Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население – хората с повишена чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито; да се избягва напрегната физическа дейност на открито. Ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер.

     Вероятната причина за превишението на нивата на озон в атмосферния въздух е активната гръмотевична дейност в района на Димитровград. Към настоящия момент нивата на озон не са нормализирани. В 15:00 часа е регистрирана поредна концентрация от 325.66 мкг/м3.

Забележка: Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при което съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция, при което трябва да се предприемат спешни мерки се определя като алармен праг. Алармененият праг за озон е 240 мкг/м3, определени като средна стойност за период от един час (средночасова стойност) измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация.

При необходимост за повече информация: РИОСВ- Хасково, тел. 038/60-16-26 и 60-16-23. 

За допълнителна информация Тук.