РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 21.02.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нов случай на бракониерство с костенурки
06/06/2011

     9 броя сухоземни костенурки, от които 8 шипобедренни и 1 шипоопашата бяха спасени от плен и пуснати в естествената им среда от служители на РИОСВ- Хасково. При полицейска проверка на РПУ Любимец между с. Оряхово и с. Изворово на 3 юни т.г. са заловени двама нарушители с притежание на екземпляри от защитения вид. Костенурките бяха предоставени от органите на реда на регионалната екоинспекция и пуснати в ЗМ "Бакърлия". Животните са били в много добро видимо състояние. На нарушителине е съставен акт.  Напомняме, че през май в района на Държавно ловно стопанство „Женда” по време на оглед от горски стражар и местен полицейски патрул бяха намерени други 21 костенурки изоставени в чували от бракониери.

     На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки- шипобедренна (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN - 2004). Те са приоритет за опазване от редица международни конвенции. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие(ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.