РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нов случай на бракониерство с костенурки
06/06/2011

     9 броя сухоземни костенурки, от които 8 шипобедренни и 1 шипоопашата бяха спасени от плен и пуснати в естествената им среда от служители на РИОСВ- Хасково. При полицейска проверка на РПУ Любимец между с. Оряхово и с. Изворово на 3 юни т.г. са заловени двама нарушители с притежание на екземпляри от защитения вид. Костенурките бяха предоставени от органите на реда на регионалната екоинспекция и пуснати в ЗМ "Бакърлия". Животните са били в много добро видимо състояние. На нарушителине е съставен акт.  Напомняме, че през май в района на Държавно ловно стопанство „Женда” по време на оглед от горски стражар и местен полицейски патрул бяха намерени други 21 костенурки изоставени в чували от бракониери.

     На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки- шипобедренна (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN - 2004). Те са приоритет за опазване от редица международни конвенции. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие(ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.