РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Липса на кислород е вероятната причина за умрялата риба в р. Банска
17/05/2011

     Вчера бе извършена незабавна проверка от РИОСВ- Хасково след получен сигнал за умряла риба в река Банска. Проверено е течението на реката при с.Клокотница и Терс дере, както и при с.Каснаково. На пешеходния мост при с. Добрич са забелязани около 10 екземпляра умряла риба от вида мряна и кефал. Най - голямо количество едра и малоразмерна умряла риба (около 80 – 100 екземпляра) е установено в местност “Дурхана” в землище на с.Крум, близо до Димитровград. В момента на проверката е установено, че водата е бистра.

     Сигнал за замърсена вода на река Банска в района на моста при с.Каснаково бе подаден и от еколога на Община Димитровград на 12.05 т.г. След извършената проверка от служители на РИОСВ бе констатирано, че в действителност реката е с голям дебит и мътност в следствие на проливните дъждове в района на гр.Хасково миналата седмица. Взета е водна проба за анализ от мястото. Извършен бе оглед по течението на реката и при с. Клокотница преди и след вливането на Терс дере, при което бе установено същото положение, както при с.Каснаково. Направена е проверка и на ПСОВ на “Каменица”АД– Пивоварен завод Хасково и е установено, че станцията работи в нормален режим, всички съоръжения са в експлоатация, водата след радиалния утаител е видимо чиста.

     Предполагаемата причина за измирането на рибата е, че вследствие на проливните дъждове и голямото количество наносни отложения в реката, се е повишила мътността на водата, понижил се е разтворения кослород и рибата се е задушила.