РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ отличи победителите в конкурса за есе „Моят принос в опадзването на околната среда”
13/05/2011

Конкурс организиран от РИОСВ- гр. Хасково за написване на есе на тема „Моят принос в опазването на околната среда”, посветен на Световния ден на климата- 15 май и на Международния ден  на биологичното разнообразие- 22 май


Жури в състав:

Мариана Чомпалова- експерт „Връзки с обществеността”- РИОСВ Хасково
Тюркян Салим- експерт "Биоразнообразие и защитени територии"- РИОСВ Хасково
Деляна Пейкова- педагог

Присъди следните награди:

І - во място: Атанас Георгиев Ангелов, ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров”- гр. Хасково
ІІ - ро място: Джансу Рафет Рафет, ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров”- гр. Хасково
ІІІ - то място: Ивета Недялкова Иванова, ОУ”Св.Св.Кирил и Методии”- гр. Хасково и Рая Русева Апостолова, ОУ”Ш.Петьофи”- гр. Хасково.

 

Част от посланията които децата споделиха чрез своите есета гласят:

"Живея в чудесен дом сред природата. За мен околната среда е част от моя живот. Затова се стремя да я опазвам чиста. Когато ходя с баща си в гората, палим огън само на определените места и не замърсяваме поляните, на които почиваме..."- Атанас Ангелов, ПГ по транспот- Хасково, 8 кл.

"За да живеем по-добре трябва да се съобразяваме с нуждите на природата и да спомагаме за съхраняването й... Според мен туризмът нанася много сериозни последствия върху природната среда, разрушава се по изкуствен път пейзажът, който е създаден в продължение за хиляди години по естествен път..."- Бейджан Арифов, ПГ по транспорт- Хасково, 9 кл.

"Могъществото на човека по отношение на природата става все по-голямо и продължава да нараства със страшна сила. Ние младежите трябва да се мобилизираме и да поработим по подобряването на околната среда и опазването на климата..."- Сладуна Илиева, ПГ по транспорт- Хасково, 9 кл.

"Не съм заклет еколог, но съм убедена че ние хората имаме вина. Ако я разделим на 6,8

млрд., всеки от нас носи една микроскопична част от нея. Аз поемам своята!..."- Джансу Рафет, ПГ по транспорт- Хасково, 9 кл.

" Щъркелите в нашия училищен двор се опитаха да си направят гнездо на едно дърво, но не успяха и нашият директор повика хора, за да направят основите на щъркеловия дом и така им помогнахме..." - Александра Агопян, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”- Хасково, 4 кл.

"Миналата година пристигна една двойка щъркели в нашия училищен двор. Те много се мъчеха да си направят гнездо, но не успяха. Нашето училище им помогна да си направят основата...Дано да останат завинаги при нас!..."- Ивета Иванова, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”- Хасково, 4 кл.

"Най- малката стъпка, която ние децата можем да направим за опазването на природата е да спрем да хвърляме боклуците си навсякъде. И както в дома си хвърляме отпадъците на определените за това места, така трябва да го правим и навън....Нека променим грозната картина, която виждаме понякога около нас, в по-добра! Нека живеем в хармония с природата! Аз съм убедена и вярвам, че тя ще ни се отблагодари за това..."- Анна Моллова, ОУ”Ш.Петьофи”- Хасково, 3 кл.

„ Необходимо е да се замислим за своето поведение в природата, за да я опазим...”- Ивана  Иванова, ОУ”Ш.Петьофи”- Хасково, 3 кл.

„Хората трябва да разберат, че природата не е даденост или играчка. Благодарение на природата  ние съществуваме и трябва да се отнасяме с уважение към нея, за да съществува Земята още дълго...”- Елица Ангелова, ОУ”Ш.Петьофи”- Хасково, 3 кл.

„Когато с моето семейство излизаме на пикник сред природата, не оставяме следи от огън или отпадъци, радваме се и се грижим за природата...” – Рая Апостолова, ОУ”Ш.Петьофи”- Хасково, 3 кл.

„Нашето семейство винаги изхвърля отпадъците на определените за това места. Когато се разхождаме сред природата се стараем да пазим чистота около нас. С няколко съседи се грижим за дръвчетата и градинката около нашия блок, но трудно ги опазваме... Предпочитаме да се придвижваме пеша и ползваме  личния ни автомобил само за големи разстояния...Освен това мисля, че хората използват много хартия в ежедневните си работи, въпреки че вече има компютри, а това означава отсечени дървета...Природата е най- ценното ни богатство и трябва да я пазим!”- Йоан Йорданов, ОУ”Св.Ив.Рилски”, 5 кл. 
 
     В конкурса имаха право да участват ученици от всички училища на територията на РИОСВ- Хасково. Най- активно се представиха училищата: ПГ по транспорт- гр. Хасково, ОУ „Св.Св. Кирил и Методии”- гр.Хасково и ОУ”Ш.Петьофи”- гр.Хасково. Те получиха комплекти информационно- образователни материали с екологична насоченост. 

     Тримата победители в конкурса получиха грамоти и енциклопедии за природата. Връчването на наградите се състоя на 13 май т.г, в 14.00 ч. в залата на РИОСВ- Хасково. Присъстваха победителите и участници в конкурса, техни учители и представители от екоинспекцията.