РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Празници на природата през месец май
05/05/2011

     През месец май световната общественост ще отбележи три празника на природата: Световния ден на климата- 15 май, Световнитe дни на мигриращите птици -14 и 15 май и Международния ден  на биологичното разнообразие -22 май.

     Световнитe дни на мигриращите птици (14-15 май) са обявени през 2006 г. като глобална инициатива за опазване на мигриращите птици и техните местообитания по света. Кампанията се провежда всяка година в първата половина на месец май. Тази година темата е “Използването на земята се променя от птичи поглед”. Целта е да се повиши общественият интерес върху ефекта, който има ползването на земята върху мигриращите птици и върху екосистемите, от които те зависят. По време на кампанията се организират фестивали, образователни програми и наблюдения на птици.  Всяка година все повече от местата, необходими на мигриращите птици, намаляват или изчезват напълно. В голяма степен, причина за това е и човешката дейност, например урбанизацията, интензивното земеделие и обезлесяването могат да нарушат мрежата от използваните от птиците хабитати по техния миграционен път. Световните дни на мигриращите птици са глобална инициатива, посветена на мигриращите птици и поощряване на тяхното опазване в световен мащаб. Кампанията се организира от Секретариата на Евро-Азиатското споразумение за мигриращите водоплаващи птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS), по които България е страна от 1999 г. Това са международни договори, които се администрират от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP).

     На 15 май е Световният ден на климата. На този ден еколози и управляващи от цял свят координират действията си за намаляване тенденцията към глобално затопляне. Силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е сред основните проблеми на човечеството в наши дни. Ако темповете на глобалното затопляне са все така интензивни, след 30 години повече от половината хора на Земята ще страдат от недостиг на вода, а 2,5 на сто от населението на планетата ще гладува. Това сочи Доклад на експерти от Програмата на ООН за околната среда. Сред причините за силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е увеличеното изгаряне на горива в транспорта, енергетиката и промишлеността, което предизвиква отделянето на въглероден диоксид и други парникови газове.

     На 22 май ще се отбележи Международният ден на биологичното разнообразие. Загубата на биоразнообразие е също толкова сериозна заплаха, както и изменението на климата поради факта, че деградацията на екосистемите често достига необратима фаза и че изчезването е необратим процес. Статистиката сочи, че всеки час отмират два вида. Всяка година изчезват 12 милиона хектара гора. Тези цифри показват мащаба на намесата на човека в биологичното разнообразие и на разрушението, което той причинява – чрез лов и риболов, чрез незаконна търговия с животински видове, изсичане на гори, замърсяване на води и пресушаване на заблатени места. Именно, за да насочи вниманието към това, колко важно за човечеството е опазването на екосистемите и на биоразнообразието, ООН обяви 22 май за Международен ден на биоразнообразието. В много страни на този ден учени и приятели на околната среда ще излязат сред природата, за да я разгледат и да опознаят богатството на видовете в своя район. Периодът 2011-2020 по решение на  Общото събрание на ООН е обявен за Десетилетие на биологичното разнообразие.

РИОСВ- Хасково кани всички заинтересовани институции, местни власти, неправителствени организации, бизнеса, училищата, детски градини, отделните хора да се включат със свои и съвместни инициативи в отбелязването на празниците на природата през месец май и на Международната година на горите- 2011.