РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Празници на природата през месец май
05/05/2011

     През месец май световната общественост ще отбележи три празника на природата: Световния ден на климата- 15 май, Световнитe дни на мигриращите птици -14 и 15 май и Международния ден  на биологичното разнообразие -22 май.

     Световнитe дни на мигриращите птици (14-15 май) са обявени през 2006 г. като глобална инициатива за опазване на мигриращите птици и техните местообитания по света. Кампанията се провежда всяка година в първата половина на месец май. Тази година темата е “Използването на земята се променя от птичи поглед”. Целта е да се повиши общественият интерес върху ефекта, който има ползването на земята върху мигриращите птици и върху екосистемите, от които те зависят. По време на кампанията се организират фестивали, образователни програми и наблюдения на птици.  Всяка година все повече от местата, необходими на мигриращите птици, намаляват или изчезват напълно. В голяма степен, причина за това е и човешката дейност, например урбанизацията, интензивното земеделие и обезлесяването могат да нарушат мрежата от използваните от птиците хабитати по техния миграционен път. Световните дни на мигриращите птици са глобална инициатива, посветена на мигриращите птици и поощряване на тяхното опазване в световен мащаб. Кампанията се организира от Секретариата на Евро-Азиатското споразумение за мигриращите водоплаващи птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS), по които България е страна от 1999 г. Това са международни договори, които се администрират от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP).

     На 15 май е Световният ден на климата. На този ден еколози и управляващи от цял свят координират действията си за намаляване тенденцията към глобално затопляне. Силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е сред основните проблеми на човечеството в наши дни. Ако темповете на глобалното затопляне са все така интензивни, след 30 години повече от половината хора на Земята ще страдат от недостиг на вода, а 2,5 на сто от населението на планетата ще гладува. Това сочи Доклад на експерти от Програмата на ООН за околната среда. Сред причините за силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е увеличеното изгаряне на горива в транспорта, енергетиката и промишлеността, което предизвиква отделянето на въглероден диоксид и други парникови газове.

     На 22 май ще се отбележи Международният ден на биологичното разнообразие. Загубата на биоразнообразие е също толкова сериозна заплаха, както и изменението на климата поради факта, че деградацията на екосистемите често достига необратима фаза и че изчезването е необратим процес. Статистиката сочи, че всеки час отмират два вида. Всяка година изчезват 12 милиона хектара гора. Тези цифри показват мащаба на намесата на човека в биологичното разнообразие и на разрушението, което той причинява – чрез лов и риболов, чрез незаконна търговия с животински видове, изсичане на гори, замърсяване на води и пресушаване на заблатени места. Именно, за да насочи вниманието към това, колко важно за човечеството е опазването на екосистемите и на биоразнообразието, ООН обяви 22 май за Международен ден на биоразнообразието. В много страни на този ден учени и приятели на околната среда ще излязат сред природата, за да я разгледат и да опознаят богатството на видовете в своя район. Периодът 2011-2020 по решение на  Общото събрание на ООН е обявен за Десетилетие на биологичното разнообразие.

РИОСВ- Хасково кани всички заинтересовани институции, местни власти, неправителствени организации, бизнеса, училищата, детски градини, отделните хора да се включат със свои и съвместни инициативи в отбелязването на празниците на природата през месец май и на Международната година на горите- 2011.