РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Не е нарушена целостта на пломбите в цех “Агломерация”!
03/05/2011

     Предвид някои публикации в печата с невярно съдържание и предизвикания обществен интерес, РИОСВ- Хасково информира, че пломбите на командните помещения в  цех “Агломерация” в ОЦК АД- Кърджали бяха проверени от Димитър Консулов, началник сектор “Предотвратяване на промишлено замърсяване” към РИОСВ- Хасково, в присъствието на журналисти и е констатирано, че няма нарушение на целостта им.  

     Припомняме, че на 18.04.2011 г. със заповед на директора на РИОСВ- Хасково е прекратена производствената дейност на цех „Агломерация” в ОЦК- Кърджали, който беше основният замърсител на  атмосферния въздух в града със серен диоксид. Уточняваме, че останалото производство в комбината работи. От 06.04.2011г. в Кърджали не са регистрирани средночасови и средноденонощни превишения на  серен диоксид в атмосферния въздух. 

     Относно проверката на РИОСВ в ОЦК АД през миналата седмица информираме, че: С писмо на Директора на РИОСВ-Хасково, с изх. № 974/20.04.2011 г. е извършена съвместна проверка на 28 април 2011 г. на “ОЦК” АД гр. Кърджали. Проверката е на основание чл.157а, ал.2 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 14 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (съгласно Заповеди №РД-1095/21.12.2010 г. и №РД-1096/21.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и утвърден план за контролната дейност за 2011 г.) Контролира се изпълнението на условията в Разрешително за експлоатация по чл.104, ал.1 от ЗООС на обект “ОЦК” АД Кърджали, с оператор “ОЦК” АД Кърджали, издадено от Министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява с комисии съставени от представители на териториалните и регионални структури на МОСВ, МЗ, МВР, ДАМТН и упълномощени представители на областните управители и на кметовете на общини.  При извършване на подобни проверки, които са основна част от нашата ежедневна работа, няма практика да уведомяваме общественоста и медиите. Не са постъпили и запитвания до екоинспекцията от страна на медиите по темата. Съответно въпросната проверка е предварително планирана и няма връзка със заповедта за прекратяване на производствена дейност в цех „Агломерация” в ОЦК АД.  До този момент в РИОСВ не е постъпвал сигнал за нарушаване на тази заповед, но поради предизвикания обществен интерес бе извършена нарочна съвместна проверка за установяване състоянието на пломбите на затворения цех.