РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинициативи по повод празниците на природата през април и май
20/05/2011

      РИОСВ проведе открит урок с ученици от ПГЛП

     Ученици от 9 „В” клас на ПГЛП- гр. Хасково  проведоха открит урок в РИОСВ- Хасково. Повод за гостуването на младите природолюбители и преподавателката им по химия г-жа. Д.Тенева са празниците на природата през април и май- Международният ден на Земята /22 април/, Световният ден на климата /15 май/, Световнитe дни на мигриращите птици -14 и 15 май и Международният ден  на биологичното разнообразие /22 май/ и как отделният човек може да допринесе за опазването на природата. Учениците получиха полезна информация свързана с отбелязването на тези дати, аткуални кампании и начините по които обществото може да участва. Диана Петрова – експерт от направление „Опазване на биологичното разнообразие” запозна учениците със защитените територии и с интересни защитени видове от растителния и животински свят  в региона. Урокът продължи под формата на беседа, като бяха засегнати основно въпроси касаещи разделното сметосъбиране и рециклирането на отпадъците, оказване на първа помощ при паднали от гнездата си малки на птици, ролята на всеки жител на планетата за опазването на околната среда. В края на срещата учениците получиха комплект информационни материали.

РИОСВ и Регионална библиотека- Хасково с изложба от детски рисунки  

     РИОСВ и Детският отдел към Регионална библиотека- Хасково организираха изложба, посветена на Международната година на горите и на празниците на природата през месец май. Изложбата съдържа творби на деца участвали в организирания миналия месец от екоинспекцията конкурс за детска рисунка и фотография "Обичай гората": ОДЗ"Слънце"-Димитровград, ОУ"Св.Св.Кирил и Методии"- Хасково, СОУ- с. Черноочене, ОУ"Ш.Петьофи"- Хасково, ПГЛП- Харманли, ДГ №15- Хасково и други индивидуални участници, голяма част от които дариха творбите си на регионалната библиотека. 

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите от 05.05 до 05.06.т.г.

     

 ОУ"Ш.Петьофи"- Хасково с ревю карнавални костюми от отпадъчни хартиени и найлонови материали

     Учениците от І-ви до ІV- ти класове от ОУ "Ш.Петьофи"-гр. Хасково изнесоха пред свои връстници специално подготвена образователна програма за оползотворяването и рециклирането на отпадъците. Програмата включваше и модно ревю на карнавални костюми, изработени от отпадъчни хартиени и найлонови материали. Инициативата децата посветиха на опазването на околната среда, Световния ден на Земята и празниците на природата през месец май. На събититието беше поканен и представител от регионалната екоинспекция.

     Юбилеен концерт  под надслов "Нашата Земя" изнесоха възпитаниците на ОДЗ № 17- Хасково на сцената на Младежки център  Децата представиха празнична програма от песни и танци за разделното събиране на отпадъците, любовта към природата и грижата за околната среда.

Учениците от Обединени Ученически Общежития- Хасково се включиха в Инициативата "Зелена вълна"

     Учениците от Обединени Ученически Общежития- Хасково по повод Инициативата "Зелена Вълна" и празниците на природата през април и май облагородиха и озелениха своя парк, като прекопаха градинките, засадиха дръвчета и цветя.  

ОДЗ "Слънце"- Димитровград засадиха дръвчета и изнесоха празнична програма за природата    

     По повод Международния ден на биологичното разнообразие- 22 май и Инициативата "Зелена вълна", децата от ОДЗ "Слънце"- Димитровград засадиха дръвчета в своя двор. Подготвителните групи изнесоха образователна музикална програма от песни и стихотворения за природата.     

     Със свои екоинициативи и празнични програми почетоха Деня на Земяна Община Кърджали, Клуб "Природата и ние" при ОДК- Кърджали,  ОУ"Св.Св.Кирил и Методии"- Кърджали, ПМГ- Димитровград, ОУ "Св.Ив. Рилски"- Хасково, ОУ"В.Левски"- Хасково и други училища и детски градини в региона.