РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През почивните дни не е имало превишение на допустимата норма на серен диоксид в Кърджали!
26/04/2011

     Във връзка с публикации в печата, че по време на празниците отново е имало обгазяване със серен диоксид  от ОЦК АД- гр.Кърджали, РИОСВ съобщава:

     Най- високите регистрирани средночасови концентрации на серен диоксид в града през почивните дни са били:
На 22 април- 179,48 µg/m3 в 17 ч.
На 23 април- 123,51 µg/m3 в 19 ч.
На 24 април- 78,21 µg/m3 в 17 ч.
На 25 април- 27,92 µg/m3 в 9 ч.

     Средноденонощните концентрации на серен диоксид за периода са били съответно:
На 22 април- 30,49 µg/m3
На 23 април- 37,43 µg/m3
На 24 април- 20,30 µg/m3
На 25 април- 7,51 µg/m3

     Допустима средночасова норма на серен диоксид в атмосферния въздух е 350 µg/m3, а допустимата средноденонощна норма е 125 µg/m3.
От горепосочените данни за съответните дни се установява, че от АИС „Студен кладенец” не са регистрирани превишения на съответните норми за серен диоксид в гр. Кърджали.
РИОСВ уточнява, че е спряно производството в цех Агломерация в ОЦК АД, останалото производство работи.