РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

През почивните дни не е имало превишение на допустимата норма на серен диоксид в Кърджали!
26/04/2011

     Във връзка с публикации в печата, че по време на празниците отново е имало обгазяване със серен диоксид  от ОЦК АД- гр.Кърджали, РИОСВ съобщава:

     Най- високите регистрирани средночасови концентрации на серен диоксид в града през почивните дни са били:
На 22 април- 179,48 µg/m3 в 17 ч.
На 23 април- 123,51 µg/m3 в 19 ч.
На 24 април- 78,21 µg/m3 в 17 ч.
На 25 април- 27,92 µg/m3 в 9 ч.

     Средноденонощните концентрации на серен диоксид за периода са били съответно:
На 22 април- 30,49 µg/m3
На 23 април- 37,43 µg/m3
На 24 април- 20,30 µg/m3
На 25 април- 7,51 µg/m3

     Допустима средночасова норма на серен диоксид в атмосферния въздух е 350 µg/m3, а допустимата средноденонощна норма е 125 µg/m3.
От горепосочените данни за съответните дни се установява, че от АИС „Студен кладенец” не са регистрирани превишения на съответните норми за серен диоксид в гр. Кърджали.
РИОСВ уточнява, че е спряно производството в цех Агломерация в ОЦК АД, останалото производство работи.