РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва регистрацията на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване
21/04/2011

В бр. 29 на Държавен вестник от 08.04.2011 г. е публикувано Постановление на Министерски съвет № 76 от 31 март 2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци, с което в Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване се въвежда нова глава „Публичен регистър”, с която се регламентират реда и условията за регистриране на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване (EEO) в регистрите по чл.26, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

За създаване на регистъра по чл. 26, т. 2 от ЗУО лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства, предоставят подлежащите на вписване данни по чл. 45б, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

За създаване на регистъра по чл. 26, т. 3 от ЗУО лицата, които пускат на пазара ЕЕО предоставят подлежащите на вписване данни по чл. 43б, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване на изпълнителния директор на ИАОС в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

Информацията се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на система за представянето й по електронен път. В този случай едновременно с информацията заявителите подават и декларация за достоверност на данните по образец, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.

Горе цитираните лица подлежат на имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв., в случай че не се регистрират в регламентирания срок, съгласно чл. 104а, ал. 4, т. 1 от ЗУО.

Образците на декларациите за достоверност на данните може да намерите тук: за батерии и акумулатори и за електрическо и електронно оборудване.

МОСВ