РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Инициатива “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА”
01/05/2011

Във връзка с обявената 2011 година за Международна година на горите и предприемане на редица инициативи и дейности за нейното отбелязване, Министерство на околната среда и водите  Ви кани да продължим участието си в инициативата  “ЗЕЛЕНА  ВЪЛНА” (“The Green Wave”).    

Инициативата „Зелена вълна” представлява засаждане на дръвчета от деца и ученици от различни възрастови групи. “Зелена вълна” е уникален и вече доказан инструмент за мобилизиране и прилагане на колективни усилия, за подпомагане между страните при привличането на младежите в дейности, съдействащи опазването на БР и неговите компоненти. Препоръката е, способът за обединяване на усилията на страните за популяризиране, поддържане и честване на “Зелена вълна”, да е през цялата учебна година, със сътрудничество на министерствата и с най-голям акцент на 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие.

За първи път България официално се включи в инициативата “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА” с подкрепа на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и с участието на деца от училища на територията на осем РИОСВ, които засадиха дръвчета на определени терени, през изминалата 2010 - Международна година на биологичното разнообразие.

Глобалната инициативата започна на 22 май 2008 г. в Германия, по времето на Деветата среща на страните-членки на Конференцията на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие (COP-9), подкрепена от участниците в Конференцията, вкл. висшия министерски сегмент. Генералният секретар на ООН подчертава, че училищата и семейството се явяват най-доброто място, където започва осведомеността за БР и действията по неговото опазване и устойчиво ползване.
 
Очакванията са да продължат инициативите за 22 май 2011 г. под надслов тази година “Биологично разнообразие и гори”. Логото на “Зелена вълна” може да бъде изтеглено от интернет страницата на МОСВ от рубриката “Година на горите”. За повече информация - http://greenwave.cbd.int/en/home и  http://greenwave.cbd.int/en/map_2011 Логото на “2011 - Международна Година на горите”  може да се ползва за съответни мероприятия и нетърговски цели за периода юли 2010 - юни 2012 г.

РИОСВ- Хасково кани всички училища и детски градини от областите Хасково и Кърджали да се включат със свои  инициативи  за засаждане на дърво и други тематични мероприятия. Най- добрите идеи ще бъдат публикувани в интернет страниците на РИОСВ- Хасково и на МОСВ. За информация : [email protected] или тел.038/60-16-23.