РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Инициатива “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА”
01/05/2011

Във връзка с обявената 2011 година за Международна година на горите и предприемане на редица инициативи и дейности за нейното отбелязване, Министерство на околната среда и водите  Ви кани да продължим участието си в инициативата  “ЗЕЛЕНА  ВЪЛНА” (“The Green Wave”).    

Инициативата „Зелена вълна” представлява засаждане на дръвчета от деца и ученици от различни възрастови групи. “Зелена вълна” е уникален и вече доказан инструмент за мобилизиране и прилагане на колективни усилия, за подпомагане между страните при привличането на младежите в дейности, съдействащи опазването на БР и неговите компоненти. Препоръката е, способът за обединяване на усилията на страните за популяризиране, поддържане и честване на “Зелена вълна”, да е през цялата учебна година, със сътрудничество на министерствата и с най-голям акцент на 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие.

За първи път България официално се включи в инициативата “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА” с подкрепа на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и с участието на деца от училища на територията на осем РИОСВ, които засадиха дръвчета на определени терени, през изминалата 2010 - Международна година на биологичното разнообразие.

Глобалната инициативата започна на 22 май 2008 г. в Германия, по времето на Деветата среща на страните-членки на Конференцията на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие (COP-9), подкрепена от участниците в Конференцията, вкл. висшия министерски сегмент. Генералният секретар на ООН подчертава, че училищата и семейството се явяват най-доброто място, където започва осведомеността за БР и действията по неговото опазване и устойчиво ползване.
 
Очакванията са да продължат инициативите за 22 май 2011 г. под надслов тази година “Биологично разнообразие и гори”. Логото на “Зелена вълна” може да бъде изтеглено от интернет страницата на МОСВ от рубриката “Година на горите”. За повече информация - http://greenwave.cbd.int/en/home и  http://greenwave.cbd.int/en/map_2011 Логото на “2011 - Международна Година на горите”  може да се ползва за съответни мероприятия и нетърговски цели за периода юли 2010 - юни 2012 г.

РИОСВ- Хасково кани всички училища и детски градини от областите Хасково и Кърджали да се включат със свои  инициативи  за засаждане на дърво и други тематични мероприятия. Най- добрите идеи ще бъдат публикувани в интернет страниците на РИОСВ- Хасково и на МОСВ. За информация : [email protected] или тел.038/60-16-23.