РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 94 проверки и над 50 предписания през март
04/04/2011

     Експертите от РИОСВ- Хасково провериха 94 обекта през месец март. За същия период  са дадени 51 предписания, съставени са 7 акта и са наложени 4 санкции. Издадени са 5 наказателно постановления на стойност 19 100 лв. Постъпилата през месеца сума от текущи месечни санкции и наложени наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 10 120 лева.

     Издадени са 2 наказателно постановление на стойност 10 000 и 3 000 лв. на ОЦК АД, съответно за неизпълнение на условията от комплексно разрешително и за  заустване на отпадни води от района на временните депа за опасни отпадъци без необходимото за това основание. Дадени са 15 предписания  за неплащане на продуктови такси, също за  преустановяване на събирането и съхранението на ИУМПС, на Община Свиленград за опазване на царски орел и опазване на Находище „Златно кокиче” в ЗМ „Лозенски кът”. Съставени са актове за изхвърляне на отпадни води в нарушение на емисионни норми и за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност.  Издадено е наказателно постановление за 2 000 лв. и за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. На Зеления телефон са постъпили 2 сигнала.

     През месеца бе организиран конкурс и изложба от детски рисунки и фотографии посветен на Международната година на горите- 2011 г. и Седмицата на гората, с участието на над 200 деца от региона. По темата бяха организирани в много училища и детски градини от региона различни екоинициативи по темата.