РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

От есента ще плащаме за полиетиленовите торбички
24/03/2011

 От 1 октомври 2011 г. се въвежда такса за ограничаване потреблението на полиетиленови торбички за еднократна употреба    

     Продуктовата такса от 15 стотинки за найлоновите торбички се въвежда от 1 октомври т.г., реши Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите. Таксата се въвежда за полиетиленовите торбички, чиято дебелина е под 15 микрона т.е.торбичките тип потник, т.нар."летящи". От такса ще бъдат освободени тези торбички, които служат за първична опаковка и са в непосредствен контакт с храните, които не могат да се продават без опаковка. От 1 октомври до края на тази година таксата ще е в размер на 15 стотинки, като в следващите години ще нараства поетапно: през 2012 г.- 0,35 лв., 2013 г. - 0,45 лв., и през 2014 г. - 0,55 лв. 

     Таксата ще се привежда по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и средствата ще се разходват целево за проекти по управление но отпадъците. Целта е да се мотивират гражданите към по-малко потребление на този вид опаковки и да се стимулира многократната употреба на други разновидности - текстилни,  хартиени, по-плътни пластмасови и др.п. 

     Годишно в страната се използват приблизително 1 милиард и 200 милиона полиетиленови торбички за еднократна употреба, които не се разграждат в природата, създават екологичен риск от затлачване в коритата на реките и естетичен проблем с прекомерното си разпространение. За разграждането на този тип торбички са нужни от 100 до 500 години престой в почвата. С въвеждането на таксата се очаква формирането на крайна цена на торбичките, които в момента се дават безплатно да има възпиращ ефект за гражданите. В няколко български градове вече са предприели конкретни мерки за справяне с проблема. Няколко търговски вериги вече предлагат биоразграждащи се торбички от дегрален. Те се изработват по технология, която позволява ускореното им разграждане за период до 24 месеца.

     С решение на правителството се изменят и други наредби, свързани с отпадъците, сред които наредбите за опаковките и отпадъците от опаковки, за отпадъците от моторни превозни средства, за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, за третирането на електрическо и електронно оборудване и други.