РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

От есента ще плащаме за полиетиленовите торбички
24/03/2011

 От 1 октомври 2011 г. се въвежда такса за ограничаване потреблението на полиетиленови торбички за еднократна употреба    

     Продуктовата такса от 15 стотинки за найлоновите торбички се въвежда от 1 октомври т.г., реши Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите. Таксата се въвежда за полиетиленовите торбички, чиято дебелина е под 15 микрона т.е.торбичките тип потник, т.нар."летящи". От такса ще бъдат освободени тези торбички, които служат за първична опаковка и са в непосредствен контакт с храните, които не могат да се продават без опаковка. От 1 октомври до края на тази година таксата ще е в размер на 15 стотинки, като в следващите години ще нараства поетапно: през 2012 г.- 0,35 лв., 2013 г. - 0,45 лв., и през 2014 г. - 0,55 лв. 

     Таксата ще се привежда по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и средствата ще се разходват целево за проекти по управление но отпадъците. Целта е да се мотивират гражданите към по-малко потребление на този вид опаковки и да се стимулира многократната употреба на други разновидности - текстилни,  хартиени, по-плътни пластмасови и др.п. 

     Годишно в страната се използват приблизително 1 милиард и 200 милиона полиетиленови торбички за еднократна употреба, които не се разграждат в природата, създават екологичен риск от затлачване в коритата на реките и естетичен проблем с прекомерното си разпространение. За разграждането на този тип торбички са нужни от 100 до 500 години престой в почвата. С въвеждането на таксата се очаква формирането на крайна цена на торбичките, които в момента се дават безплатно да има възпиращ ефект за гражданите. В няколко български градове вече са предприели конкретни мерки за справяне с проблема. Няколко търговски вериги вече предлагат биоразграждащи се торбички от дегрален. Те се изработват по технология, която позволява ускореното им разграждане за период до 24 месеца.

     С решение на правителството се изменят и други наредби, свързани с отпадъците, сред които наредбите за опаковките и отпадъците от опаковки, за отпадъците от моторни превозни средства, за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, за третирането на електрическо и електронно оборудване и други.