РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

22 март- Световен ден на водата
21/03/2011

Световният ден на водата – 22 март през 2011 г., е посветен на въпросите, свързани с въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и природните бедствия, оказват върху градските водни системи.  Темата тази година „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете” има за цел да насърчи правителства, организации, общини и частни лица да се включат активно в посрещането на предизвикателствата в областта на управлението на водите в градовете. За пръв път  в историята 3,3 милиарда души (по-голямата част от населението на Земята) живее в градове, като площите, заемани от градовете продължават да растат. Увеличението на градското население е по-бързо от възможностите за адаптиране на инфраструктурата. 

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.
Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
Целта на Световния ден на водата през 2011 г. е да фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи. Световният ден на водата се вписва в десетилетието „ВОДА за живот 2005 - 2015 год."

Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки. Тази отговорност не може да бъде оставена само и единствено на държавните власти. Всички сектори, публични и частни, следва да предприемат подходящи и адекватни действия за предотвратяване на замърсяването. Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни - от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество, за опазване качеството на водата и живота на Земята.

Ключовите въпроси обхващат темите за:

• нарастващата потребност от вода за градовете и канализация,
• увеличаване на замърсяването от битови и промишлени отпадъци,
• изменението на климата и неговите непредвидени рискове и предизвикателства,
• свръхексплоатация на наличните водни ресурси,
• по-добро фокусиране върху бедното градско население.
 

За повече информация Тук.