РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Запазен е броят гнезда на царски орел на територията на РИОСВ
18/03/2011

     РИОСВ- Хасково и БДЗП съвместно извършиха мониторинг- проверка на всички известни гнездови находища на световнозастрашения вид царски орел на територията на регионалната екоинспекция. Проверените 6 гнезда са в района на Сакар планина. В сравнение с миналата година броят на гнездата не е променен. Констатирано е, че само една от двойките все още не е започнала подготовка на гнездото си за размножителния период.

     РИОСВ е дала предписание на Община Свиленград за недопускане на нарушения срещу защитения вид по силата на Закона за биологичното разнообразие.

Царският орел Aquila heliaca е един от най- едрите орли в България. Размерите на тялото варират от 72 до 84 сантиметра, а размаха на крилата е между 180 и 215 сантиметра. За гнездене царският орел предпочита единични високи дървета, растящи отделно или сред ивици растителност покрай реки, в плитки долове, както и групи от дървета в края на гората или близо до поляни, често в непосредствена близост до селища, пътища и обработваеми площи. Гнездото се строи от двете птици и е разположено на дървета на височина най- често от 7 до 26 м от земята. Царският орел е моногамен вид. Двойката е силно привързана към гнездовата територия, като някои от гнездовите находища са заемани от царския орел в продължение на много години. Брачните игри започват февруари и са най- интензивни през март. Мътят и двете птици. Инкубационният период продължава 43 дни. След втората половина на март и началото на април женската снася обикновено 2, рядко 1 или 3 яйца. Малките напускат гнездото след втората половина на юли и началото на август.