РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Възстановиха гора в землището на с. Ябълково
18/03/2011

В съответствие с решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на проект „Електрификация и реконструкция на ж.п.линия Пловдив- Свиленград” фирмата изпълнител „Асталди Ес Пи Ей”- клон България извърши залесяване на територии горски фонд, намиращи се в землището на с. Ябълково. Залесяването е във връзка с изпълнение на компенсаторни мерки от решението на МОСВ. Задължение на фирмата е и 3 годишен ангажимент по обгрижване на новозасадените фиданки, чиято площ трябва да бъде равна на площта извършени сечи  при строежа на жп линията. 

Засадени са 25 едроразмерни фиданки източен чинар. В акцията участваха 12 души от страна на фирмата изпълнител „Асталди Ес Пи Ей”, Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, строителния надзор на проекта и регионалната екоинспекция.