РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Удължава се срокът за оценка и класиране на проектите "За чиста околна среда”
18/03/2011

    

     Във връзка с изключително високия интерес към тазгодишната кампания на МОСВ „За чиста околна среда” Управителният Съвет на ПУДООС взе решение да завиши сумата за финансиране на кампанията от 750 000 лева на 1 250 000 лева . Удължава се срокът за оценка и класиране на проектите от 16.03.2011 г. на 10.04.2011 г. с оглед по-коректно и пълно разглеждане на всички постъпили проектни предложения .Удължава се и срокът за изпълнение на дейностите по проектите от получилите финансиране бенефициенти от 30.08.2011 г. на 31.10.2011 г.

Списък на всички получени и допуснати до участие в кампанията проекти с входящите им номера

МОСВ