РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Режим на опазване и ползване на лечебните растения
01/03/2011

 

РИОСВ- Хасково уведомява всички заинтересовани лица за издадена Заповед  № РД-55 от 01 февруари 2011г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/2011г.), относно специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2011 г.

Забранява се събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата страна, от следните видове лечебни растения: бенедиктински трън, волски език , горицвет пролетен, дилянка лечебна, залист бодлив, иитравниче, страшниче, Исландски лишей, исоп лечебен, какула едроцветна, копитник, мечо грозде, момина сълза, оман бял, папаронка жълта, пелин сантонинов, пирински чай, пищялка панчичева, плаун бухалковиден, риган бял, ружа лечебна, салеп,  смил жълт, хуперция иглолистна, цистозира. 

Ограниченията и забраните по заповедта не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди. Контролът по изпълнение на настоящата заповед е в компетенцията на съответната РИОСВ.