РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Литературен конкурс на тема "Необикновените обикновени птици"
15/03/2011

За шеста поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова"- 2011

Наградата ще се връчи на 4 юни 2011 г. в чест на Международния ден за опазване на околната среда. Патрон на наградата е г-жа Зорка Първанова, съпруга на президента на Република България.
Обществен комитет на наградата:
Д-р Валентин Босевски – Председател на Управителния Съвет на НДЕФ от 1995 до 2007 г.
Инж. Васил Петров – Директор на Национален парк «Рила» от 2002 до 2007 г.
Д-р Камелия Грънчарова – сестра на Мими Праматарова
Красимир Андонов – Директор на Национален парк «Рила»
Инж. Нела Рачевиц – Директор на Национален парк „Централен Балкан”
Инж. Валери Мечев – Директор на Национален парк „Пирин”
Гергина Тончева – Основател и директор на Националната гимназия за древни езици и
култури
Д-р Петър Янков – Председател на УС на Българското дружество за защита на птиците
Д-р Димитър Пеев – Директор на Института по ботаника към БАН
Жеко Спиридонов – Председател на УС на Сдружение «Природен Фонд»
През лятото на 2009 година лауреати на конкурса от всички предходни години участваха в
международен младежки семинар, финансиран от НЦЕМПИ в рамките на програмата
„Младежта в действие”, посветен на измененията на климата и ролята на младите хора за
опазването на природата.
Наградените произведения се публикуват в сборници и в медиите.

Условия на конкурса:

Наградите:
Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева
Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 500 лева
Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева
Жури:
Представители на обществения комитет; преподаватели и научни работници; изтъкнати
учители от средните училища
Участници:
До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България,
родени през периода 1 ЯНУАРИ 1993 – 31 ДЕКЕМВРИ 1994 г.
Условия за съчинението:
Съчинението е на тема «Необикновените обикновени птици»
Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе.
Обемът на съчинението не бива да надхвърля 500 думи.
Текстът да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на
шрифта 14 пункта.
Срок:
Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г. – важи датата на пощенското
клеймо.
Съчиненията се изпращат САМО ПО ПОЩАТА с препоръчано писмо с обратна разписка на
адрес: Дирекция Национален парк «Рила»
Благоевград 2700
Кв. Вароша, ул. Бистрица12В, ПК 56
За конкурса
Участниците изпращат в един плик:
o Две копия от текста на съчинението
o Копие от ученическата карта
o Копие от личната карта
o Пощенски адрес, телефон и по възможност - електронна поща
o Текстът на съчинението на електронен носител (CD)

2006 година
Наградата беше връчена за първи път на Обединен детски комплекс, Благоевград за
дългогодишното им партньорство и подкрепа на Национален парк «Рила».
2007 година - конкурс за есе на тема „Природата и хората на България през 21 век”.
Наградите:
Първа награда - Златина Боцева от с. Яхиново, Община Дупница – есе «Владетелят на света»
Втора награда - Айгюл Асанова от гр. Севлиево - есе «И бог каза: Да бъде Светлина!»
Трета награда - Димитър Караджов от Стара Загора – есе «Кръщение на велосипед»
2008 година - конкурс за съчинение на тема „Гората – един застрашен свят”.
Наградите:
Първа награда - Милчо Грамадаров от гр. Смолян – стихотворение «Сечище»
Втора награда - Лилия Александрова от гр. Монтана - есе «Гората – един застрашен свят»
Трета награда - Милеслава Богданова от гр. Гоце Делчев – есе «... Но не обречена...»
2009 година - конкурс за съчинение на тема „Ако можеха да говорят...”.
Наградите:
Първа награда – Божидар Найденов от гр. Дупница – есе «С очите на дивата мачка»
Втора награда – Камелия Койчева от гр. Стара Загора - есе «Ако можеха да говорят...»
Трета награда - Донка Драганова – от с. Пшеничево, Община Ст. Загора – разказ
«Вълчицата»
2010 година – конкурс за съчинение на тема „Биле лековито – в стъкленица скрито”.
Наградите:
Първа награда - Лия Треновска от Благоевград – разказ „Омайничето на баба Димитрина”
Втора награда - Стела Иванова от Свищов – разказ „Биле лековито, в стъкленица скрито”
Трета награда - Таниел Минков Пловдив – есе „Биле лековито, в стъкленица скрито”

Необикновените обикновени птици!
Загрижени да спасим редките и застрашени от изчезване видове птици като царския
орел, ловния сокол, египетския лешояд и други, обръщаме ли достатъчно внимание на нашите
съседи – така наречените „обикновени” видове птици? Кои са те? Има ли място за тях в нашия
забързан и динамично развиващ се свят ? И защо птиците? Птиците са навсякъде около нас – те са най-видимия, многолик и жизнен елемент на природата около нас.
Птиците са важен показател за състоянието на околната среда – това, което
заплашва днес дивите птици, утре ще се изправи като опасност и пред нас хората.
Птиците са част от нашата духовна култура – техният полет е символ на свобода и
приятелство, а техните песни, цветове и движения не са преставали да вдъхновяват творците.
Птиците на България са уникално природно богатство – у нас се срещат над 400
вида птици или 70% от видовете на цяла Европа!
Птиците днес са в опасност! – причините са много, но унищожаването на
местообитанията, замърсяването на средата и интензифицирането на селското стопанство са
сред най-важните.

Организатори: Национален доверителен Екофонд, Дирекция Национален парк Рила, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение Екологичен форум.

Информация по темата може да намерите на следните интернет страници:
http://www.bspb.org Българско дружество за защита на птиците
http://zelen-grad.com Специализиран сайт на БДЗП и Софийска община
http://bspb.org/monitoring Българско дружество за защита на птиците
http://birdsinbulgaria.org Специализиран сайт на БДЗП за птиците в България
http://springalive.net Специализиран сайт на Birdlife International
http://natureimages.eu Специализиран сайт за фотографии
http://rilanationalpark.bg Национален парк „Рила”
http://www.rilanationalpark.org Национален парк „Рила”
http://pirin.bg Национален парк „Пирин”
http://www.visitpirin.net Национален парк „Пирин”
http://www.visitcentralbalkan.net Национален парк „Централен Балкан”
http://www.bulgariannationalparks.org Български национални паркове
http://www.bg-parks.net/ Парковете в България
http://www.moew.government.bg/ Министерство на околната среда и водите
http://balkani.org/ Сдружение за дива природа „Балкани“
http://bbf.biodiversity.bg/ Българска Фондация Биоразнообразие
http://www.bluelink.net Блулинк Граждански портал за околната среда в България
http://www.panda.org WWF Bulgaria
http://www.greenbalkans.org Зелени Балкани
http://www.natura.org/ НАТУРА 2000
http://www.world-national-parks.net Национални паркове по света
http://www.wri.org Световен институт за ресурси
http://www.iucn.org Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси
(IUCN)
http://www.unep-wcmc.org Световен център за наблюдение на Програмата за околна среда на ООН
http://www.fao.org/forestry Дирекция по горите към Световната организация по прехраната към ООН
http://www.unep.org Програма на ООН за околната среда