РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Литературен конкурс на тема "Необикновените обикновени птици"
15/03/2011

За шеста поредна година Национална награда за природозащита "Мими Праматарова"- 2011

Наградата ще се връчи на 4 юни 2011 г. в чест на Международния ден за опазване на околната среда. Патрон на наградата е г-жа Зорка Първанова, съпруга на президента на Република България.
Обществен комитет на наградата:
Д-р Валентин Босевски – Председател на Управителния Съвет на НДЕФ от 1995 до 2007 г.
Инж. Васил Петров – Директор на Национален парк «Рила» от 2002 до 2007 г.
Д-р Камелия Грънчарова – сестра на Мими Праматарова
Красимир Андонов – Директор на Национален парк «Рила»
Инж. Нела Рачевиц – Директор на Национален парк „Централен Балкан”
Инж. Валери Мечев – Директор на Национален парк „Пирин”
Гергина Тончева – Основател и директор на Националната гимназия за древни езици и
култури
Д-р Петър Янков – Председател на УС на Българското дружество за защита на птиците
Д-р Димитър Пеев – Директор на Института по ботаника към БАН
Жеко Спиридонов – Председател на УС на Сдружение «Природен Фонд»
През лятото на 2009 година лауреати на конкурса от всички предходни години участваха в
международен младежки семинар, финансиран от НЦЕМПИ в рамките на програмата
„Младежта в действие”, посветен на измененията на климата и ролята на младите хора за
опазването на природата.
Наградените произведения се публикуват в сборници и в медиите.

Условия на конкурса:

Наградите:
Една първа награда – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева
Една втора награда – Грамота и еднократна стипендия от 500 лева
Една трета награда – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева
Жури:
Представители на обществения комитет; преподаватели и научни работници; изтъкнати
учители от средните училища
Участници:
До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България,
родени през периода 1 ЯНУАРИ 1993 – 31 ДЕКЕМВРИ 1994 г.
Условия за съчинението:
Съчинението е на тема «Необикновените обикновени птици»
Жанр – стих, стихотворение, разказ, есе.
Обемът на съчинението не бива да надхвърля 500 думи.
Текстът да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка на редовете 1,5 и размер на
шрифта 14 пункта.
Срок:
Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г. – важи датата на пощенското
клеймо.
Съчиненията се изпращат САМО ПО ПОЩАТА с препоръчано писмо с обратна разписка на
адрес: Дирекция Национален парк «Рила»
Благоевград 2700
Кв. Вароша, ул. Бистрица12В, ПК 56
За конкурса
Участниците изпращат в един плик:
o Две копия от текста на съчинението
o Копие от ученическата карта
o Копие от личната карта
o Пощенски адрес, телефон и по възможност - електронна поща
o Текстът на съчинението на електронен носител (CD)

2006 година
Наградата беше връчена за първи път на Обединен детски комплекс, Благоевград за
дългогодишното им партньорство и подкрепа на Национален парк «Рила».
2007 година - конкурс за есе на тема „Природата и хората на България през 21 век”.
Наградите:
Първа награда - Златина Боцева от с. Яхиново, Община Дупница – есе «Владетелят на света»
Втора награда - Айгюл Асанова от гр. Севлиево - есе «И бог каза: Да бъде Светлина!»
Трета награда - Димитър Караджов от Стара Загора – есе «Кръщение на велосипед»
2008 година - конкурс за съчинение на тема „Гората – един застрашен свят”.
Наградите:
Първа награда - Милчо Грамадаров от гр. Смолян – стихотворение «Сечище»
Втора награда - Лилия Александрова от гр. Монтана - есе «Гората – един застрашен свят»
Трета награда - Милеслава Богданова от гр. Гоце Делчев – есе «... Но не обречена...»
2009 година - конкурс за съчинение на тема „Ако можеха да говорят...”.
Наградите:
Първа награда – Божидар Найденов от гр. Дупница – есе «С очите на дивата мачка»
Втора награда – Камелия Койчева от гр. Стара Загора - есе «Ако можеха да говорят...»
Трета награда - Донка Драганова – от с. Пшеничево, Община Ст. Загора – разказ
«Вълчицата»
2010 година – конкурс за съчинение на тема „Биле лековито – в стъкленица скрито”.
Наградите:
Първа награда - Лия Треновска от Благоевград – разказ „Омайничето на баба Димитрина”
Втора награда - Стела Иванова от Свищов – разказ „Биле лековито, в стъкленица скрито”
Трета награда - Таниел Минков Пловдив – есе „Биле лековито, в стъкленица скрито”

Необикновените обикновени птици!
Загрижени да спасим редките и застрашени от изчезване видове птици като царския
орел, ловния сокол, египетския лешояд и други, обръщаме ли достатъчно внимание на нашите
съседи – така наречените „обикновени” видове птици? Кои са те? Има ли място за тях в нашия
забързан и динамично развиващ се свят ? И защо птиците? Птиците са навсякъде около нас – те са най-видимия, многолик и жизнен елемент на природата около нас.
Птиците са важен показател за състоянието на околната среда – това, което
заплашва днес дивите птици, утре ще се изправи като опасност и пред нас хората.
Птиците са част от нашата духовна култура – техният полет е символ на свобода и
приятелство, а техните песни, цветове и движения не са преставали да вдъхновяват творците.
Птиците на България са уникално природно богатство – у нас се срещат над 400
вида птици или 70% от видовете на цяла Европа!
Птиците днес са в опасност! – причините са много, но унищожаването на
местообитанията, замърсяването на средата и интензифицирането на селското стопанство са
сред най-важните.

Организатори: Национален доверителен Екофонд, Дирекция Национален парк Рила, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение Екологичен форум.

Информация по темата може да намерите на следните интернет страници:
http://www.bspb.org Българско дружество за защита на птиците
http://zelen-grad.com Специализиран сайт на БДЗП и Софийска община
http://bspb.org/monitoring Българско дружество за защита на птиците
http://birdsinbulgaria.org Специализиран сайт на БДЗП за птиците в България
http://springalive.net Специализиран сайт на Birdlife International
http://natureimages.eu Специализиран сайт за фотографии
http://rilanationalpark.bg Национален парк „Рила”
http://www.rilanationalpark.org Национален парк „Рила”
http://pirin.bg Национален парк „Пирин”
http://www.visitpirin.net Национален парк „Пирин”
http://www.visitcentralbalkan.net Национален парк „Централен Балкан”
http://www.bulgariannationalparks.org Български национални паркове
http://www.bg-parks.net/ Парковете в България
http://www.moew.government.bg/ Министерство на околната среда и водите
http://balkani.org/ Сдружение за дива природа „Балкани“
http://bbf.biodiversity.bg/ Българска Фондация Биоразнообразие
http://www.bluelink.net Блулинк Граждански портал за околната среда в България
http://www.panda.org WWF Bulgaria
http://www.greenbalkans.org Зелени Балкани
http://www.natura.org/ НАТУРА 2000
http://www.world-national-parks.net Национални паркове по света
http://www.wri.org Световен институт за ресурси
http://www.iucn.org Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси
(IUCN)
http://www.unep-wcmc.org Световен център за наблюдение на Програмата за околна среда на ООН
http://www.fao.org/forestry Дирекция по горите към Световната организация по прехраната към ООН
http://www.unep.org Програма на ООН за околната среда