РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ издаде наказателно постановление на ОЦК АД за 60 000 лв.
28/02/2011

     Общо през февруари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 95 обекта. Дадени са 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство, съставени са 3 акта и е издадено едно наказателно постановление на обща стойност 60 000 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност малко под 25 000 лв. 

     Издадено е наказателно постановление на ОЦК АД- Кърджали на стойност 60 000 лв. за неизпълнение на условията от комплексно разрешително. През месеца е дадено и предписание на дружеството за незабавно временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави.

 

     3- те акта съставени през месеца от РИОСВ са за превишение на битови отпадъчни води без необходимото разрешение за заустване, за замърсяване на дере с торови отпадъци и нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Дадени са предписания на Община Димитровград за обозначаване на 2 бр. защитени вековни дървета, на Държавно горско стопанство- Ивайловград за поставяне на маркировка и табели на ПЗ Находище Снежно кокиче, на физическо лице за прекратяване събирането, съхранението и третирането на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/

 

     На Зеления телефон за месеца са постъпили 4 сигнала. През февруари РИОСВ- Хасково информира чрез регионалните медии обществеността за обобщените данни от годишния отчет за 2010 г. и плана за контролната дейност за 2011 г. През месеца стартира и конкурс за детска рисунка и фотография, посветени на Международната година на горите. Участниците следва да предадат творбите си в регионалната екоинспекция най- късно до 30 март т.г.