РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ООН обяви 2011 за година на прилепите
24/02/2011

     Програмата на ООН за околната среда обяви 2011 г. за Международна година на прилепите. Кампанията е  насочена към опазването на тези бозайници в цял свят.  От известните 1100 вида прилепи около половината са застрашени от изчезване заради обезлесяването, човешката дейнос и болести. 

     Прилепите са важни участници в екосистемите, защото помагат за поддържането на тяхното равновесие. Те изпълняват незаменими функции. Унищожават огромни количества насекоми (много от които вредители), осигуряват опрашването на цветовете и разпространението на семена на много видове. По този начин те “спестяват” на хората милиарди долари и осигуряват просъществуването на много видове и екосистеми. Прилепите са удивителни бозайници - единствените по рода си млекопитаещи, които могат да летят! 

     В рамките на Международната година на прилепите, през 2011г. в България ще бъде отбелязана и Европейската нощ на прилепите през октомври. Страната ни може да се похвали с много голямо видово разнообразие на прилепите. От срещащите се в Европа 35 вида, 33 се срещат у нас. Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони. 

     Генералната асамблея на Обединените нации обяви 2011  и за Международна година на горите и прикани правителствата, НПО, частния сектор и други заинтересовани страни заедно да повишат информираността на обществото по отношение на усилването на устойчивото управление, запазването и устойчивото развитие на всички типове гори в полза на сегашните и бъдещите поколения.