РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ООН обяви 2011 за година на прилепите
24/02/2011

     Програмата на ООН за околната среда обяви 2011 г. за Международна година на прилепите. Кампанията е  насочена към опазването на тези бозайници в цял свят.  От известните 1100 вида прилепи около половината са застрашени от изчезване заради обезлесяването, човешката дейнос и болести. 

     Прилепите са важни участници в екосистемите, защото помагат за поддържането на тяхното равновесие. Те изпълняват незаменими функции. Унищожават огромни количества насекоми (много от които вредители), осигуряват опрашването на цветовете и разпространението на семена на много видове. По този начин те “спестяват” на хората милиарди долари и осигуряват просъществуването на много видове и екосистеми. Прилепите са удивителни бозайници - единствените по рода си млекопитаещи, които могат да летят! 

     В рамките на Международната година на прилепите, през 2011г. в България ще бъде отбелязана и Европейската нощ на прилепите през октомври. Страната ни може да се похвали с много голямо видово разнообразие на прилепите. От срещащите се в Европа 35 вида, 33 се срещат у нас. Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони. 

     Генералната асамблея на Обединените нации обяви 2011  и за Международна година на горите и прикани правителствата, НПО, частния сектор и други заинтересовани страни заедно да повишат информираността на обществото по отношение на усилването на устойчивото управление, запазването и устойчивото развитие на всички типове гори в полза на сегашните и бъдещите поколения.