РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 31 март се представят отчетите за отпадъци и за използваните бои и лакове
01/03/2011

      До 31 март фирмите, които в дейността си използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в РИОСВ справка за употребените или реализирани  количества през предходната година. Изискването е ежегодно и е на основание Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Сред подлежащите на контрол по тази наредба са производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия. Този нормативен акт е в съответствие на  Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент, като за изпълнението й предстои през тази година докладване пред Европейската комисия. За непредставяне на  отчети в срок  ЗЧАВ предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева.

     Напомняме, че до 31 март 2011г. всички физически и юридически лица, извършващи дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или обезвреждат  отпадъци (битови, строителни, производствени и опасни), трябва да подадат в екоинспекцията годишните си отчети за 2010 година. За непредставяне на годишните отчети според  ЗУО  глобата е от 2000 до 6000 лв.