РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 31 март се представят отчетите за отпадъци и за използваните бои и лакове
01/03/2011

      До 31 март фирмите, които в дейността си използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в РИОСВ справка за употребените или реализирани  количества през предходната година. Изискването е ежегодно и е на основание Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Сред подлежащите на контрол по тази наредба са производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия. Този нормативен акт е в съответствие на  Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент, като за изпълнението й предстои през тази година докладване пред Европейската комисия. За непредставяне на  отчети в срок  ЗЧАВ предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева.

     Напомняме, че до 31 март 2011г. всички физически и юридически лица, извършващи дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или обезвреждат  отпадъци (битови, строителни, производствени и опасни), трябва да подадат в екоинспекцията годишните си отчети за 2010 година. За непредставяне на годишните отчети според  ЗУО  глобата е от 2000 до 6000 лв.