РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Търсят вековни дървета в Източните Родопи
17/02/2011

Вдъхновени от Годината на горите и конкурса „Дърво с корен”, регионалният клон на БДЗП /Българско дружество за защита на птиците/стартира различни дейности по опазване и проучване на вековните дървета в Източните Родопи и биоразнообразието, което те приютяват. РИОСВ- Хасково предостави на БДЗП списък на защитените вековни дървета на територията на екоинспекцията с цел актуализиране на данните, като се  търсят и картират и невключени в регистрите и незащитени вековни дървета. От 2 г. дружеството работи по събирането на информация за вековните дървета в Източни Родопи, тяхното картиране и фотографиране. Целта е да бъдат посетени колкото се може повече дървета, да бъдат картирани и да се провери състоянието, в което се намират. Да бъдат  ангажирани местните общности за опазването на вековните дървета и да се популяризира идеята за опазването на природата. Бъдещите цели са ориентирани към работа с деца, местни хора и институции за популяризиране на опазването на вековните дървета, както и обявяването на някои от тях за защитени. Вековните дървета са важни не само за биоразнообразието, но много от тях са свидетели на значими събития за близките до тях населени места и имат културно-историческа и емоционална стойност за местните хора.

     2011 г. е обявена за Международна година на горите. Горите играят активна роля за поддържане на екологичното равновесие на Земята и са дом на над 300 милиона души по света, както и на 80 % от биоразнообразието по света. 1/3 от територията на България е гори и едва 4% от тях са недокоснати от човешка дейност. Горите ни дават много повече от дървесина. Те опазват водата, която пием, пречистват въздуха, който дишаме, спират ерозията и свлачищата и създават наслада за сетивата ни. Българската гора е прочута още от Античността и Средновековието, като "Велика българска гора" (Magna silva bulgarica). Тя се е разпростирала от Черно море до Адриатика и от Дунав до Родопите, като дори цяла Тракия е била покрита с гъсти вековни гори.  Такова е било миналото, но днес почти 55% от горите на България са млади, по-малко от 30% са на възраст от 40 до 80 години, а вековните гори са едва 9,2 %.

     Ако и вие искате да се включите като доброволец, да допринесете с информация за конкретни вековни дървета или да научите повече, свържете се с БДЗП клон- Хасково или с РИОСВ. Припомняме, че 600-годишният чинар в с. Гърмен, обл. Благоевград стана победител в първия конкурс “Дърво с корен” 2010 в България. Победителят преминава на следващия етап от конкурса– онлайн гласуване за Европейско дърво на годината, където ще се състезава с четири дървета от Румъния, Унгария, Чехия и Словакия. Вотът започна в първите дни на февруари 2011 г. на сайта www.treeoftheyear.org и ще продължи до началото на март т.г. През април 2011 г. се очаква да започне и второто издание на конкурса “Дърво с корен” у нас. Защитените вековни дървета на територията на РИОСВ- Хасково са над 120.