РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Деца от Хасково и Димитровград отбелязаха Световния ден на влажните зони и Международната година на горите
08/02/2011

     По повод 2 февруари- Световен ден на влажните зони и откриването на Международната година на горите- 2011 г. много детски градини и училища в региона организираха свои инициативи под формата на беседи, изложби, открити уроци, изработване маски на водолюбиви животни и на хранилки за птици. Особено впечатляващи бяха специално подготвените празнични програми с образователен характер на детските градини „Слънце”- Димитровград и „Зорница”- Хасково.

     Детска градина „Слънце” в Димитровград организира екопразник посветен на Световния ден на влажните зони и Международната година на горите. Децата изработиха колективна апликация на логото на международната година на горите и изнесоха пред връстници и свои съграждани програма от стихчета и песни посветени на природата. Изработиха маски за лице "Водно конче", превъплатиха се в образа му и си организираха карнавал с танци, но преди това участваха в тематична беседа за същността и значението на горите и влажните зони на Земята и засадиха дръвче.

 

     Детска градина „Зорница”организира инициатива "Обичай гората!". Децата участваха в  тематична беседа посветена на деня на влажните зони и годината на горите, запознаха се с поредицата книжки "Вълшебствата на старата гора", организираха изложба от детски рисунки и също си изработиха маски на „Водно конче”.  Детското заведение целигодишно работи по мини  проект „Екологична култура на децата в предучилищна възраст”.

Похвална е работата и на доброволците от Младежки център- Хасково, които работят целогодишно по проект „Нека е зелено".

 

     РИОСВ подкрепи екоинициативите на малките природолюбители и подари на всички детски градини плакати за Международната година на горите-2011 г., образователни материали и мостра на маска за оцветяване и изрязване „Водно конче”, които децата използваха за тематично занимание по време на кампанията. Една от приоритетните цели на регионалната екоинспекция е съвместни дейности и инициативи с детски и учебни заведения за повишаване на екологичната култура и възпитание на подрастващите.

 

 

       

 

Още снимки тук.

 

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са едни от най- продуктивните екосистеми на Земята. Съхраняват незаменими местообитания на редки животински и растителни видове. Голяма част от организмите, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки или застрашени от изчезване. Влажните зони имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Те имат важно значение за живота на местното население като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, дърводобив и др.

 

Генералната асамблея на Обединените нации обяви 2011 за Международна година на горите и прикани правителствата, НПО, частния сектор и други заинтересовани страни заедно да повишат информираността на обществото по отношение на усилването на устойчивото управление, запазването и устойчивото развитие на всички типове гори в полза на сегашните и бъдещите поколения. Събитията, в продължение на цялата година ще представят успешни и иновативни решения, ще стимулират по-широко публично участие в дейностите, свързани с горите на всички нива. Събитието “Горите 2011” предлага уникална възможност за повишаване осведомеността с оглед на предизвикателствата пред световните гори и хората, които са пряко зависими от тях.