РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ даде 43 предписания през първия месец на годината
04/02/2011

     Общо през месец януари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 51 обекта. Дадени са 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство, съставени са 4 акта и са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 14 000 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност 9 380 лв. 

     Основната част от предписанията, актовете и наказателните постановления са по закона за водите, за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни норми. Издадено е наказателно постановление на „Неохим” АД на стойност 10 000 лв. във връзка с извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително. Съставен е акт на ОЦК АД- Кърджали във връзка с извършена комплексна проверка. Дружеството има и 8 предписания за незабавно временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави.

 

     16 фирми са получили предписания във връзка с изискване на европейски регламент за докладване на емисии и пренос на замърсители от работните площадки. Община Димитровград има предписание за актуализиране на общинската програма за чистота на атмосферния въздух, а Община Маджарово за почистване на нерегламентирано сметище в м. ”Червенока”.