РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ даде 43 предписания през първия месец на годината
04/02/2011

     Общо през месец януари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 51 обекта. Дадени са 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство, съставени са 4 акта и са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 14 000 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност 9 380 лв. 

     Основната част от предписанията, актовете и наказателните постановления са по закона за водите, за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни норми. Издадено е наказателно постановление на „Неохим” АД на стойност 10 000 лв. във връзка с извършена проверка по изпълнение на условията от комплексно разрешително. Съставен е акт на ОЦК АД- Кърджали във връзка с извършена комплексна проверка. Дружеството има и 8 предписания за незабавно временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави.

 

     16 фирми са получили предписания във връзка с изискване на европейски регламент за докладване на емисии и пренос на замърсители от работните площадки. Община Димитровград има предписание за актуализиране на общинската програма за чистота на атмосферния въздух, а Община Маджарово за почистване на нерегламентирано сметище в м. ”Червенока”.