РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ информира, че е приета нова Методика за излезлите от употреба превозни средства
15/01/2011

Със заповед № РД – 1 от 03.01.2011 г. на министъра на околната среда и водите е утвърдена Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (Методиката). Същата е разработена на основание параграф 6 от ПЗР на Наредбата във връзка с Решение 2005/293/EО на Европейската Комисия от 1 април 2005 година, относно установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/оползотворяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства.
Съгласно т. 2 от горецитираната заповед на министъра на околната среда и водите Методиката ще се използва при изготвянето на информацията, изисквана по реда на Глава четвърта на Наредбата, считано от 01.10.2010 г.
Методиката е публикувана на страницата на РИОСВ- Хасково.