РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Държавата ще субсидира „зелени” работни места
25/01/2011

По инициатива на МОСВ и МТСП са заложени държавни субсидии за разкриване на „зелени” работни места ! 

По съвместна инициатива на министрите Нона Караджова и Тотю Младенов тази година в Националния план по заетостта са заложени субсидии за работодателите, които наемат работници на „зелени” работни места. Експерти от двете министерства са разработили списък с професиите, които могат да кандидатстват пред бюрата по труда за разкриване на тези работни места. В Националния план за действие по заетостта за 2011 г. са осигурени 3 024 000 лв. за разкриването им и ще бъдат наети 2 100 лица. Първата процедура за субсидирането и разкриването на „зелени” работни места ще стартира през февруари тази година, като  работодателите ще могат да получат информация от местните бюра по труда. 

Дейностите, към които е ориентирана държавната субсидия, са две групи:

• хоризонтална: имат възможност да кандидатстват всички работодатели, които са сертифицирани по един от трите сертификационни знака - стандарта за околна среда ISO:14001 2004, системите за управление на околната среда /ЕМАС/ и европейската схема за екомаркировка.

• няколко групи отрасли, насочени към подобряване на околната среда, могат да кандидатстват, без да е необходимо да притежават тези сертификати. Това са отрасли, свързани основно с обработване на отпадъчни води, обработване на отпадъци, сортиране на отпадъци, рециклиране на отпадъци, повторна употреба на отпадъци, производство на отпадъчен екоматериал и изделия от отпадъчен дървен материал, в това число екобрикети, производство на енергийно ефективно оборудване, екологичен транспорт и др. 

Дейностите, свързани със „зелените” работни места, се развиват поради изискванията на българското и европейското законодателство. Идеята има за цел да стимулира бизнеса към екологосъобразни дейности в подкрепа на „зелената” икономика и се въвежда за първи път в България. Министър Караджова обяви вчера на специално дадена пресконференция, че се работи и по други мерки с цел „позеленяване” на икономиката. МОСВ разработва  национална програма за зелени обществени поръчки, съвместно с МИЕТ. Залагането на изисквания към доставчиците на стоки и услуги в самите обществени поръчки, свързани с опазването на околната среда, също ще спомогне като една от мерките за стимул от страна на държавата за развитие на „зелени” производства.  

Списък „зелени работни места”

Какво е ЕМАС   

Какво е ISO:14001 2004