РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В бюджетите на 8 общини са постъпили средства от платени санкции за еконарушения
25/01/2011

      Сумата  от наложени санкции от РИОСВ- Хасково през 2010 г. за нарушаване на екологичното законодателство- замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми, неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения е 67 736 лв. Стойността на издадените през 2010 г.наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони е 57 300 лв. 

     През 2010 г.от задължения за миналата година и предходни периоди са събрани общо 474 336 лв. 80 % от тези средства са постъпили в 8 общини на територията на екоинспекцията. Това са общините Хасково, Кърджали, Ардино, Джебел, Димитровград, Кирково, Момчилград и Харманли, като най- много средства за миналата година е получила Община Кърджали. 

     Законът за опазване на околната среда разпорежда 80 % от събраните суми от наложени имуществени санкции да се превеждат в бюджета на общините на чиято територия се намира обектът- замърсител. Администрациите по места трябва да ги изразходват за реализиране на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда. Останалите 20 % постъпват в МОСВ.