РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Над 470 са проверените обекти около язовирите в региона
18/01/2011

Над  470 обекта в района на язовирите "Ивайловград", „Кърджали”, „Студен кладенец” и „Тракиец” провериха през ноември и декември екипи на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК. Най- голям е броят на проверените обекти около язовир „Студен кладенец”- 180, следват тези около язовир „Ивайловград”- малко над 150, „Кърджали”- 133 и „Тракиец”- 6.  

От страна на РИОСВ- Хасково са дадени 5 предписания и са съставени 2 акта. Регионалната екоинспекция е съставила един акт за неизградено пречиствателно съоръжение и е дала 3 предписания за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в язовир ”Студен кладенец”. Дадено е предписание на Община Маджарово за ликвидиране на нерегламентирано сметище на брега на язовир "Ивайловград" в района на местността "Червенока". Ще бъде дадено предписание и  съставен акт и за изпускане на отпадъчни води без необходимото разрешително за заустване  в язовир „Кърджали”.

 

Съвместните проверки за установяване на незаконните постройки и нерегламентирани зауствания на по- големите и значими язовири язовири в страната бяха осъществени на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предмет на проверките бяха нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване, както и наличието на строежи в чашите на язовирите. Последващи проверки ще има през март и април, като тяхна цел ще бъде изпълнението на направените предписания.

Незаконните постройки около язовирите са в компетенцията на РДНСК.

 

Информация за резултатите от съвместните проверки, извършени от регионалните структури на МОСВ и МРРБ, на комплексните и значими язовири в страната тук.