РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Над 470 са проверените обекти около язовирите в региона
18/01/2011

Над  470 обекта в района на язовирите "Ивайловград", „Кърджали”, „Студен кладенец” и „Тракиец” провериха през ноември и декември екипи на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК. Най- голям е броят на проверените обекти около язовир „Студен кладенец”- 180, следват тези около язовир „Ивайловград”- малко над 150, „Кърджали”- 133 и „Тракиец”- 6.  

От страна на РИОСВ- Хасково са дадени 5 предписания и са съставени 2 акта. Регионалната екоинспекция е съставила един акт за неизградено пречиствателно съоръжение и е дала 3 предписания за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в язовир ”Студен кладенец”. Дадено е предписание на Община Маджарово за ликвидиране на нерегламентирано сметище на брега на язовир "Ивайловград" в района на местността "Червенока". Ще бъде дадено предписание и  съставен акт и за изпускане на отпадъчни води без необходимото разрешително за заустване  в язовир „Кърджали”.

 

Съвместните проверки за установяване на незаконните постройки и нерегламентирани зауствания на по- големите и значими язовири язовири в страната бяха осъществени на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предмет на проверките бяха нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване, както и наличието на строежи в чашите на язовирите. Последващи проверки ще има през март и април, като тяхна цел ще бъде изпълнението на направените предписания.

Незаконните постройки около язовирите са в компетенцията на РДНСК.

 

Информация за резултатите от съвместните проверки, извършени от регионалните структури на МОСВ и МРРБ, на комплексните и значими язовири в страната тук.