РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На 15 и 16 януари 2011г. ще се проведе 35-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици
14/01/2011

На 15 и 16 януари 2011 г. експерти от сектор “Биоразнообразие” към РИОСВ- Хасково ще вземат участие в ежегодното среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Преброяването в региона ще обхване териториите около язовирите „Тракиец”,”Кърджали”, „Студен кладенец” и „Ивайловград”, останалите по-малки водоеми в района на източни Родопи и поречието на р. Марица от с.Скобелево до Капитан Андреево. Екоинспекцията освен свои представители, ще осигури и два автомобила.

Среднозимното преброяване е едно от най- масовите събития в областта на природозащитата, което се провежда едновременно в цяла Европа. За 21-ва поредна година Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителна Агенция по Околна Среда организират Среднозимно преброяване на зимуващите у нас водолюбиви птици. Тази година Среднозимното преброяване ще се проведе от 14 до 16 януари и ще обхване територии и водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. За България задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, като тяхното отчитане осигурява до 98% от числеността на презимуващите в страната популации.

Над 200 служители и доброволци на БДЗП и участващите партньори, организирани в 40 екипа, ще обиколят значимите територии в рамките на два дни и ще проследят броя, вида и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици. Партньори в преброяването са СДП „Балкани”, Българска Орнитологична централа, Световният Фонд за дива Природа и Зелени Балкани. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е осигурило експерти и автомобили от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова.

Целта на преброяването, което се извършва едновременно в цяла Европа е да събере точна информация, която служи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици, което от своя страна е индикатор за промените в околната среда и последствията от тях за биологичното разнообразие и хората. Среднозимното преброяване се провежда с световен мащаб от 1967 г. в почти всички Европейски държави. То дава оценка на размера и вида на европейските популации на водолюбивите птици и за състоянието на влажните зони, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и световно застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкия корморан, къдроглавия пеликан и много други. В България зимува до 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска. Близо 20 на сто от популацията на малкия корморан прекарва зимата по нашите земи. Данните от преброяването са представителни, а методиката е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Повече данни за преброяванията, извършени от БДЗП през последните години, както и карта на районите, можете да откриете в Интернет на адрес: http://bspb.org/srednozimno.php