РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ информира, че има изменение на формуляра на уведомлението за инвестиционно предложение
14/01/2011

На вниманието на възложителите на инвестиционни предложения!

Във връзка с ПМС № 337/30.12.2010 за изменение и допълнение на нормативните актове на МС, има промяна в чл. 4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи- МОСВ/РИОСВ за своите инвестиционни предложения по време на прединвестационните проучвания, като внася уведомление в 1 екземпляр на хартиен носител и в 2 екземпляра на електронен носител. Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на двата носителя на информация, като при установено несъответствие, компетентният орган взема предвид хартиения носител.

Новата бланка за инвестиционно предложение, може да изтеглите Тук.