РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ информира, че има изменение на формуляра на уведомлението за инвестиционно предложение
14/01/2011

На вниманието на възложителите на инвестиционни предложения!

Във връзка с ПМС № 337/30.12.2010 за изменение и допълнение на нормативните актове на МС, има промяна в чл. 4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи- МОСВ/РИОСВ за своите инвестиционни предложения по време на прединвестационните проучвания, като внася уведомление в 1 екземпляр на хартиен носител и в 2 екземпляра на електронен носител. Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на двата носителя на информация, като при установено несъответствие, компетентният орган взема предвид хартиения носител.

Новата бланка за инвестиционно предложение, може да изтеглите Тук.