РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

31 март е последният срок за подаване на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ – Хасково
13/01/2011

Последният срок за подаване на годишните отчети за отпадъците в регионалната екоинспекция е 31 март. Вече започна подаването на справките за 2010 година от всички физически и юридически лица, задължени по закона за управление на отпадъците да изготвят тези отчети. Това са лица, които при дейността си образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени или опасни отпадъци. Отчети трябва да представят и лицата, които извършват търговия с отпадъци, оползотворяват или обезвреждат такива. Неразделна част от информацията за генерираните количества отпадъци е идентификационната карта, в която фирмите попълват данни за предприятието и за извършваните от него дейности с отпадъци.

Отчетите се изготвят по образци, в които се попълват данните, които са включени в отчетните книги за отпадъците. Отчетните книги се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци. Подадената в РИОСВ – Хасково информация трябва да е за всеки обект или площадка, което означава, че ако една фирма управлява и стопанисва повече от една площадка, отчетът не се подава като цяло за фирмата, а за всеки обект или площадка отделно.

 

Законът за управление на отпадъците предвижда глоби в размер от 2 000 до  6 000 лева за непредставяне на годишни отчети. Образците за годишните отчети  могат да бъдат намерени на интернет страницата на екоинспекцията.