РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Четири минерални извори в региона могат да бъдат предоставени за управление от общините
04/01/2011

Минералните извори  Хасковски минерални бани в с. Минерални бани, в Меричлери, Харманли и с.Троян край Симеоновград са в списъка на находищата на минерални води, които могат да бъдат предоставени за управление от общините. Последните два извора засега нямат утвърдени експлоатационни ресурси, но също могат да бъдат давани на концесия  от съответните общини. Определеният от МОСВ срок за експлоатация на находищата е 25 г.  

Кметът на Община може да поиска находищата посочени в списъка, разположени на територията на общината до 31 януари 2011 г. и същите в 14 дневен срок, ще бъдат предоставени на общината с решение на министъра. За находищата на минерална вода, без утвърдени експлоатационни ресурси са определени оперативни ресурси. Преди издаване на разрешителни кметът на общината трябва да възложи оценка и да представи документите за утвърждаване на експлоатационните ресурси от тези находища. Оценката може да бъде възложена и от лицата, искащи да ползват минералната вода, при което същите имат предимство при получаване на правото за ползване и през първите 6 месеца няма да заплащат такса за водовземане.  

Подадените, в периода 01 януари – 15 февруари заявления с искане за ползване на минерална вода, ще се изпращат служебно в общината на която е предоставена минералната вода за издаване на разрешителното за водовземане. Когато в предоставеното находище няма издадени разрешителни от органите по водите, общинският съвет ще определя дали предоставянето за ползване на тези води ще бъде възмездно или безвъзмездно. Общинските съвети ще определят тарифите, а кметовете ще събират таксите за водовземане. Когато има издадени разрешителни от органите по водите минералната вода ще се предоставя само възмездно при условията на Тарифата за таксите за водовземане, като таксите по тази тарифа и по предоставени от кмета на общината права ще постъпват в съответната община. Ако в 5- годишен срок от предоставяне на минералната вода, Общината не е процедирала по усвояване на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за управление в съответната Басейнова дирекция.