РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започват проверки на зоологическите градини
21/12/2010

С разпореждане на министър Нона Караджова започват проверки на зоологическите градини в страната

Експерти от РИОСВ- Хасково извършиха проверка на зоокът- Димитровград във връзка с писмо на МОСВ относно отглеждането на животни и тяхното състояние. В димитровградския зоокът се отглеждат 2 кафяви мечки, елен лапатар, зайци, кози, пор и 8 вида птици, между които пауни, фазани и японски кокошки. Всички животни освен елена са по двойки или на групи. Произходът на животните е установен, мечките имат свидетелство за дарение, а за останалите животни са на лице фактури. Осъществява се медицинско обсужване от ветеринарен лекар. Екоекспертите считат, че състоянието на животните е много добро, но към момента зоокътът не отговаря напълно на част от нормативните изисквания и препоръчват извършването на необходимите дейности съгласно разпорежданията на Наредба № 6 за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини. 

С разпореждане на министър Нона Караджова започват регулярни проверки за съответствието на дейността на зоологическите градини в страната с издадения лиценз и доколко условията за отглеждане на животните отговарят на нормативната уредба. Проверките ще започнат от началото на януари 2011 г. и са във връзка с изтичането на двегодишния срок за спазване на предписаните условия в лицензите на зоологическите градини. От страна на МОСВ в тях ще участват експерти от регионалните инспекции по околната среда и водите и Националната служба за защита на природата. В България има 15 лицензирани зоологически градини, 14 от тях работят при предписан срок до две години, в който съгласно лиценза трябва да бъдат изпълнени определени задължителни условия за отглеждане на животните. Без лиценз към настоящия момент работят зоологическите градини в Пловдив, Русе, Шумен и Димитровград. При установено неспазване на минималните условия за отглеждане на животните, загражденията, клетките и помещенията за животни ще бъдат затваряни, а животните – преместени при подходящи условия, като не се изключва отнемане на лицензи. Установено е, че в национален мащаб през последните месеци се появяват случаи на тежки заболявания на животни вследствие на условия за отглеждане, които не отговарят на нормативната уредба. По отношение съдбата на зоокът- Димитръвград, последната дума е в лицето на МОСВ.