РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започват проверки на зоологическите градини
21/12/2010

С разпореждане на министър Нона Караджова започват проверки на зоологическите градини в страната

Експерти от РИОСВ- Хасково извършиха проверка на зоокът- Димитровград във връзка с писмо на МОСВ относно отглеждането на животни и тяхното състояние. В димитровградския зоокът се отглеждат 2 кафяви мечки, елен лапатар, зайци, кози, пор и 8 вида птици, между които пауни, фазани и японски кокошки. Всички животни освен елена са по двойки или на групи. Произходът на животните е установен, мечките имат свидетелство за дарение, а за останалите животни са на лице фактури. Осъществява се медицинско обсужване от ветеринарен лекар. Екоекспертите считат, че състоянието на животните е много добро, но към момента зоокътът не отговаря напълно на част от нормативните изисквания и препоръчват извършването на необходимите дейности съгласно разпорежданията на Наредба № 6 за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини. 

С разпореждане на министър Нона Караджова започват регулярни проверки за съответствието на дейността на зоологическите градини в страната с издадения лиценз и доколко условията за отглеждане на животните отговарят на нормативната уредба. Проверките ще започнат от началото на януари 2011 г. и са във връзка с изтичането на двегодишния срок за спазване на предписаните условия в лицензите на зоологическите градини. От страна на МОСВ в тях ще участват експерти от регионалните инспекции по околната среда и водите и Националната служба за защита на природата. В България има 15 лицензирани зоологически градини, 14 от тях работят при предписан срок до две години, в който съгласно лиценза трябва да бъдат изпълнени определени задължителни условия за отглеждане на животните. Без лиценз към настоящия момент работят зоологическите градини в Пловдив, Русе, Шумен и Димитровград. При установено неспазване на минималните условия за отглеждане на животните, загражденията, клетките и помещенията за животни ще бъдат затваряни, а животните – преместени при подходящи условия, като не се изключва отнемане на лицензи. Установено е, че в национален мащаб през последните месеци се появяват случаи на тежки заболявания на животни вследствие на условия за отглеждане, които не отговарят на нормативната уредба. По отношение съдбата на зоокът- Димитръвград, последната дума е в лицето на МОСВ.