РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Работна среща по практически въпроси при прилагане на ЗУТ и ЗООС организира РИОСВ
13/12/2010

    

     Работна среща по практически въпроси и проблеми при прилагане на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда организира РИОСВ- Хасково  на 15 декември 2010 г. , сряда, от 10.00 ч. в заседателната зала на екоинспекцията. Дискусията е във връзка с направените промени в Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

     Лектори на срещата ще бъдат експерти от сектор „ОВОС и Екологична оценка” и направление „Опазване на биологичното разнообразие” към екоинспекцията. Поканени са представители на Областни администрации- Хасково и Кърджали и на 16- те общини на територията РИОСВ.