РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ провери 185 обекти и наложи глоби за над 60 000 лв. през ноември
РИОСВ провери 185 обекти и наложи глоби за над 60 000 лв. през ноември
30/11/2010

     Общо през месец ноември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 185 обекти. Дадени са 17 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са 5 акта и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 60 100 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на стойност 2 445 лв. 

     Наказателните постановления са наложени на физически лица за незаконен превоз на отпадъци и на едноличен търговец за незаконен добив на подземни богатства. Значителна част от направените предписания и съставени актове са за изпускане на отпадни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения. Дадени са 3 предписания на ОЦК АД за временно прекратяване работата на агломерационна машина от инсталацията за производство на олово и оловни сплави с цел спазване нормите за чистота на атмосферния въздух.

 

     Акцент в работата екоинспекцията през месеца са савместните проверки от представители на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК на язовир „Ивайловград” за нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване и наличието на незаконни строежи. Към момента от екоинспекцията са констатирани  и описани масивни, сглобяеми и други незаконни постройки за отдих на 122 ползватели, като проверките продължават.