РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започнаха съвместни проверки на големите язовири на територията на РИОСВ- Хасково
12/11/2010

Съвместни проверки за установяване на незаконните постройки и нерегламентирани зауствания на 53 язовири в страната ще бъдат осъществени през ноември и декември на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В проверките ще участват представители на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции и на регионалните структури за строителен надзор. При необходимост ще се търси съдействието на общините и на регионалните структури на МВР. 

През седмицата стартира съвместна проверка от представители на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК на язовир „Ивайловград”. Към момента от екоинспекцията са констатирани  и описани масивни, сглобяеми и други незаконни постройки за отдих на 72 ползватели. Проверката не е приключила. Ще бъдат проверени по график и останалите комплексни и значими язовири на територията на РИОСВ- Хасково: язовирите "Ивайловград", „Боровица”, „Кърджали”, „Студен кладенец” и „Тракиец”.

 

Предмет на проверките ще бъдат нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване, както и наличието на строежи в чашите на язовирите. Констатациите от тях ще бъдат готови до края на януари. Последващи проверки ще има през март и април следващата година, като тяхна цел ще бъде изпълнението на направените предписания.