РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започнаха съвместни проверки на големите язовири на територията на РИОСВ- Хасково
12/11/2010

Съвместни проверки за установяване на незаконните постройки и нерегламентирани зауствания на 53 язовири в страната ще бъдат осъществени през ноември и декември на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В проверките ще участват представители на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции и на регионалните структури за строителен надзор. При необходимост ще се търси съдействието на общините и на регионалните структури на МВР. 

През седмицата стартира съвместна проверка от представители на РИОСВ- Хасково, Басейнова дирекция и РДНСК на язовир „Ивайловград”. Към момента от екоинспекцията са констатирани  и описани масивни, сглобяеми и други незаконни постройки за отдих на 72 ползватели. Проверката не е приключила. Ще бъдат проверени по график и останалите комплексни и значими язовири на територията на РИОСВ- Хасково: язовирите "Ивайловград", „Боровица”, „Кърджали”, „Студен кладенец” и „Тракиец”.

 

Предмет на проверките ще бъдат нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно- охранителните зони за питейно водоснабдяване, както и наличието на строежи в чашите на язовирите. Констатациите от тях ще бъдат готови до края на януари. Последващи проверки ще има през март и април следващата година, като тяхна цел ще бъде изпълнението на направените предписания.