РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 18.04.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 април (3)
 март (4)
 февруари (4)
 януари (13)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Екоинспекцията провери 83 обекти през октомври
29/10/2010

     Общо през месец октомври експертите от РИОСВ- Хасково извършиха проверки на 83 обекти. Дадени са 13 предписания за отстраняване на констатирани нарушения, съставени са 3 акта и са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 16 600 лв. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са на обща стойност 8 170лв.

     Дадени са предписания на ОЦК АД за временно прекратяване работата на инсталация за производство на олово и оловни сплави, също на 3 фирми за преустановяване на незаконен добив на подземни богатства,  на Община Минерални бани за почистване на ПЗ”Огледалната скара”. Издадени са 2 заповеди за спиране на дейност за производство на въглища по открит способ. Акцент в контролната дейност през месеца са винарните в региона,  кариери за добив на подземни богатства и работата на ОЦК АД за спазване нормите за чистота на атмосферния въздух. 

      На Зеления телефон за месеца са постъпили 2 сигнала. През месеца почти всички местни училища получиха предоставените от МОСВ екопомагала за директори и учители.