РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Новото помагало за учители “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата” е на разположение в екоинспекцията
14/10/2010

     Новото помагало за учители “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата” вече е на разположение в РИОСВ. Екопомагалото издадено от МОСВ е образователното ръководство за учители и директори от първи до шести клас. Предназначението е да популяризира идеите и принципите на образованието по околна среда и устойчиво развитие в българското общообразователно учирище и да окаже подкрепа на училищата при прилагане на нови подходи и методи за работа с ученици и родители в тази сфера.  

     Ръководството съдържа насоки за създаване и прилагане на Програма за управление на околната среда в училище, като интегрира приложения за действия на различни нива от функционирането на училището- управление, организация на учебния процес и на извънкласните дейности, въвличане на учениците и родителите, изграждане на партньорства. Изложените примери са въвеждащи и насочващи и могат да бъдат адаптирани в съответствие със спецификата на конкретните училища и населени места. Предложените примери и упражнения са подходящи за работа с ученици от начален и прогимназиален етап в рамките на различни форму и идейности, организирани в училището. Интерактивната образователна среда, която формира посредством представените в ръководството игрови практики, способства за повишаване на екологичното съзнание и отговорност у учащите се по непринуден и занимателен начин, което прави уроците в областта на околната среда интересни и привлекателно. Основните теми в помагалото за придобиване на знания по околна среда са енергия, вода, отпадъци и градини и паркове.

 

     Изданието е реализирано в рамките на българо- фламандски проект, който се изпълнява съвместно от Министерствата по околна среда на Република България и Кралство Белгия настойност е 35 хиляди евро. PDF версия ще бъде публикувана и на интернет страницата на МОСВ с цел изданието да бъде достъпно в помощ на всички училища в страната.

Училищата желаещи да се сдобият с помагалото, могат да го получат чрез свои представители всеки работен ден в РИОСВ- Хасково, ул. „Добруджа”-14, отдел "Връзки с обществеността".