РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Новото помагало за учители “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата” е на разположение в екоинспекцията
14/10/2010

     Новото помагало за учители “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата” вече е на разположение в РИОСВ. Екопомагалото издадено от МОСВ е образователното ръководство за учители и директори от първи до шести клас. Предназначението е да популяризира идеите и принципите на образованието по околна среда и устойчиво развитие в българското общообразователно учирище и да окаже подкрепа на училищата при прилагане на нови подходи и методи за работа с ученици и родители в тази сфера.  

     Ръководството съдържа насоки за създаване и прилагане на Програма за управление на околната среда в училище, като интегрира приложения за действия на различни нива от функционирането на училището- управление, организация на учебния процес и на извънкласните дейности, въвличане на учениците и родителите, изграждане на партньорства. Изложените примери са въвеждащи и насочващи и могат да бъдат адаптирани в съответствие със спецификата на конкретните училища и населени места. Предложените примери и упражнения са подходящи за работа с ученици от начален и прогимназиален етап в рамките на различни форму и идейности, организирани в училището. Интерактивната образователна среда, която формира посредством представените в ръководството игрови практики, способства за повишаване на екологичното съзнание и отговорност у учащите се по непринуден и занимателен начин, което прави уроците в областта на околната среда интересни и привлекателно. Основните теми в помагалото за придобиване на знания по околна среда са енергия, вода, отпадъци и градини и паркове.

 

     Изданието е реализирано в рамките на българо- фламандски проект, който се изпълнява съвместно от Министерствата по околна среда на Република България и Кралство Белгия настойност е 35 хиляди евро. PDF версия ще бъде публикувана и на интернет страницата на МОСВ с цел изданието да бъде достъпно в помощ на всички училища в страната.

Училищата желаещи да се сдобият с помагалото, могат да го получат чрез свои представители всеки работен ден в РИОСВ- Хасково, ул. „Добруджа”-14, отдел "Връзки с обществеността".