РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ провери 665 обекта от началото на годината
08/10/2010

    

     45 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция от началото на годината. За 9- месечието са извършени 665 проверки и са дадени 164 предписания с мерки за изпълнение. Наложени са 19 санкции и са издадени 41 наказателни постановления за 135 100 лв. Постъпилата сума за периода от санкции е 44 482 лева. Издадени са и две заповеди за спиране на производство на дървени въглища.  

 

     За периода са постъпили 71 сигнала по които са осъществени 57 проверки, като останалите 14 не касаят пряко дейността на екоинспекцията. 23 от издадените предписания са по жалби и сигнали. На Зеления телефон са постъпили 16 сигнала по които са предприети незабавни проверки. За същия период са постъпили 21 заявления за достъп до обществена информация.  

 

Екоинспекцията не само контролира и санкционира, но и обучава!

 

     Освен превантивна и контролна дейност, екоинспекцията провежда и информационно- образователна сред подпастващите. Актуална информация за работата на инспекцията присъства на уебстраницата www.riosv-hs.com, където освен списък на актове, данни за мониторинга на околната среда и изготвени решения се публикуват и актуални новини и информация за провежданите в национален и световен мащаб кампании за опазване на околната среда, приобщаването на световното население към тези проблеми и отбелязването на празниците на природата.   

 

     По повод отбелязването на природните празници през изминалите месеци на годината- Седмицата на гората, Международният ден на Земята, Международната година и Международния ден на биологичното разнообразие и Европейският ден без автомобили, ученици и деца от детски градини и училища в региона взеха участие в инициативата за засаждане на дърво, проведоха тематични беседи, еко игри и концерти посветени на природата. Продължава Националната кампания „Обичам природата- и аз участвам”. Оказана е подкрепа от страна на РИОСВ и са предоставени образователни материали на ОП "Младежки център", МИКЦ, ДГ «Зорница», ДГ «Елхица» в Хасково, които работят по екологични проекти, както и на други млади природолюбители и студенти.