РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ново помагало за учители “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата”
05/10/2010

     Екопомагалото “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата” е образователното ръководство за учители и директори от първи до шести клас, които ще бъдат разпространени в училищната мрежа в България. Помагалото съдържа информация и насоки как на училищно ниво да бъде изградена цялостна система за отчитане на това, как училището със своите специфични  дейности (вкл. отопление, осветление, вода, ползване на хартия и други консумативи в учебния процес и т.н.) оказва влияние върху околната среда, как училището да се справи с управлението на природните ресурси, какви са конкретните измерения за прилагане в училищното практика на отговорностите за опазване на околната среда, какво могат да направят училищната общност като цяло и отделните групи в нея– ръководство, учителите, учениците, родителите.  

     Изданието е реализирано в рамките на българо- фламандски проект за въвеждане на образованието по устойчиво развитие в българското общообразователно училище, който се изпълнява съвместно от Министерствата по околна среда на Република България и Кралство Белгия. Общата му стойност е 35 хиляди евро, изцяло предоставени от белгийската страна, и включва тиражът на изданието и обучението на учители от цялата страна за работа с него. Помагалото е отпечатано в тираж 800 екземпляра, които ще бъдат разпространени в училищната мрежа в България. PDF версия ще бъде публикувана и на интернет страницата на министерството с цел изданието да бъде достъпно в помощ на всички училища в страната.

 

     Новоиздадено помагало  днес бе представено на директори и учители от столицата. Предстои поредица от обучителни семинари с учители и директори на училища по градове. Скоро изданието ще бъде налично и в регионалната екоинспекция и предоставено на местните училища.

 

Други образователни екопрограми за деца и ученици:

http://www.moew.government.bg/education/games.html

http://www.moew.government.bg/education/flupi.html