РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ново помагало за учители “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата”
05/10/2010

     Екопомагалото “Управление на околната среда за по- добър живот в училищата” е образователното ръководство за учители и директори от първи до шести клас, които ще бъдат разпространени в училищната мрежа в България. Помагалото съдържа информация и насоки как на училищно ниво да бъде изградена цялостна система за отчитане на това, как училището със своите специфични  дейности (вкл. отопление, осветление, вода, ползване на хартия и други консумативи в учебния процес и т.н.) оказва влияние върху околната среда, как училището да се справи с управлението на природните ресурси, какви са конкретните измерения за прилагане в училищното практика на отговорностите за опазване на околната среда, какво могат да направят училищната общност като цяло и отделните групи в нея– ръководство, учителите, учениците, родителите.  

     Изданието е реализирано в рамките на българо- фламандски проект за въвеждане на образованието по устойчиво развитие в българското общообразователно училище, който се изпълнява съвместно от Министерствата по околна среда на Република България и Кралство Белгия. Общата му стойност е 35 хиляди евро, изцяло предоставени от белгийската страна, и включва тиражът на изданието и обучението на учители от цялата страна за работа с него. Помагалото е отпечатано в тираж 800 екземпляра, които ще бъдат разпространени в училищната мрежа в България. PDF версия ще бъде публикувана и на интернет страницата на министерството с цел изданието да бъде достъпно в помощ на всички училища в страната.

 

     Новоиздадено помагало  днес бе представено на директори и учители от столицата. Предстои поредица от обучителни семинари с учители и директори на училища по градове. Скоро изданието ще бъде налично и в регионалната екоинспекция и предоставено на местните училища.

 

Други образователни екопрограми за деца и ученици:

http://www.moew.government.bg/education/games.html

http://www.moew.government.bg/education/flupi.html