РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 83 проверени обекта през септември
01/10/2010

5 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през месец септември. След извършените 83 проверки са дадени 17 предписания с мерки за изпълнение. Издадени са 3 наказателни постановления и са наложени глоби за 1 600 лева. Постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е малко над 17 000 лв.

Съставените актове са предимно за нарушения на законодателството в областта на отпадъците и биологичното разнообразие. Наказателните постановления са за нарушения на разпорежданията за третиране на отпадъци по ЗУО и за работа без извършена преценка за необходимостта от ОВОС. Три от предписанията са за прекратяване работата на инсталация за производство на олово с цел намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух. Издадени са предписания за почистване на нерегламентирано сметище на територията на Община Крумовград и на замърсени площи в коритото на р. Банска, още за преустановяване на незаконни геоложки проучвания и миннодобивна дейност от ЕТ и за липсващи разрешителни за водоползване и заустване на действаща кравеферма. Акцент в контролната дейност на екоинспекцията за месеца бе работата на ОЦК АД относно качеството на атмосферния въздух в района и на двете регионални депа за битови отпадъци.

На Зеления телефон са постъпили 3 основателни сигнала по които са извършени незабавни проверки и са предприети мерки. Благодарение на сигнали от граждани са спасени 4 защитени от закона птици, които са изпратени за лечение в Спасителен център- Ст. Загора. Екоинспекцията оказа подкрепа по повод отбелязване на екологичните празници през месеца и предоставяне на необходими образователни материали на младите природолюбители от ОП „Младежки дейности” и МИКЦ- Хасково, които работят по екопроекти.