РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 83 проверени обекта през септември
01/10/2010

5 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през месец септември. След извършените 83 проверки са дадени 17 предписания с мерки за изпълнение. Издадени са 3 наказателни постановления и са наложени глоби за 1 600 лева. Постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е малко над 17 000 лв.

Съставените актове са предимно за нарушения на законодателството в областта на отпадъците и биологичното разнообразие. Наказателните постановления са за нарушения на разпорежданията за третиране на отпадъци по ЗУО и за работа без извършена преценка за необходимостта от ОВОС. Три от предписанията са за прекратяване работата на инсталация за производство на олово с цел намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух. Издадени са предписания за почистване на нерегламентирано сметище на територията на Община Крумовград и на замърсени площи в коритото на р. Банска, още за преустановяване на незаконни геоложки проучвания и миннодобивна дейност от ЕТ и за липсващи разрешителни за водоползване и заустване на действаща кравеферма. Акцент в контролната дейност на екоинспекцията за месеца бе работата на ОЦК АД относно качеството на атмосферния въздух в района и на двете регионални депа за битови отпадъци.

На Зеления телефон са постъпили 3 основателни сигнала по които са извършени незабавни проверки и са предприети мерки. Благодарение на сигнали от граждани са спасени 4 защитени от закона птици, които са изпратени за лечение в Спасителен център- Ст. Загора. Екоинспекцията оказа подкрепа по повод отбелязване на екологичните празници през месеца и предоставяне на необходими образователни материали на младите природолюбители от ОП „Младежки дейности” и МИКЦ- Хасково, които работят по екопроекти.