РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Младежки екопатрул ще следи за еконарушители в Хасково
10/09/2010

     Младежки екопатрули ще обикалят Хасково и ще следят за еконарушители, които изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места. Доброволците ще контролират и докладват за екологичната ситуация на компетентните органи откъдето ще налагат глоби. Екопатрулите ще имат специални униформи и ще се предвижват през града на колела. Същевременно ще раздават образователни брошури на гражданите- нарушители с цел повишаване на тяхната екокултура. Инициативата е на Младежки център- Хасково по съвместен проект с Младежкия парламент, озаглавен „Нека е зелено". Темата на проекта е устойчивото развитие и екологичните предизвикателства пред бъдещето на хората. Целта е младите хора да се превърнат в двигателен механизъм на една по- устойчива "зелена" среда на живот в област Хасково. Между планираните през годината дейности са екокомпаниите: "Сливи за смет", "Торбички за смет", "Веломания", "Екопатрул", "Зелена зона", "Екоекспедиция". Продължителността на проекта е 16 месеца, което позволява разгръщането на отделните кампании, които да обхванат голям брай млади хора от областта и страната. Очакваните резултати са тези младежки инициативи да насърчат използването на рециклирани материали, разделно събиране на отпадъците и ограничаването на вредните емисии чрез велотранспорта. За постигане на положителни резултати младите природолюбители разчитат на директното участие на младежите и всички граждани в дейностите под мотото, че не е трудно да си "еко", но пък е много важно. Младите хора предвиждат още превръщане на територията на ОП "Младежки център" в зона за прилагане на екологични практики и експерименти.

     На 21 септември от 16,30 ч. младите природолюбители организират пред сградата на Младежкия център еко игри на открито, като идеята е по забавен и достъпен начин деца и младежи да се включат в различни игри с екологична тематика с цел повишаване осъзнаването на проблемите на околната среда и личната отговорност на всеки към решаването им. Поканени са всички жители на града съпричастни към проблемите на околната среда. Предвидени са и награди.

 

 

     РИОСВ Хасково поздравява и напълно подкрепя еко иинициативите на младите природолюбители чрез предоставяне на полезни информационни материали и съвместни дейности.