РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Празници на природата през септември
02/09/2010

      16 септември - Международният ден за защита на озоновия слой  се отбелязва от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. в деня на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой. Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой е подписан на 16 септември 1987 г. Той  предвижда мерки за намаляване на производството и употребата на вещества,разрушаващи озоновия слой. Той съдържа график, според който развитите страни, които са го ратифицирали, трябва постепенно да спрат производството на веществата, смятани за особено опасни за озоновия слой. Разрушаването на озоновия слой се превръща във все по- популярен проблем. Неговата най- важна функция е да предпазва растенията, животните и човека от ултравиолетовата радиация на Слънцето. През 1985 година учените установиха, че озоновият слой е започнал да изтънява. Особено силно е засегната Антарктида, на която се е образувала така наречената “озонова дупка”. Това доведе до опасно увеличение на ултравиолетовата радиация. Последствията от изтъняването и изчезването на озоновия слой биха били пагубни за човешкото здраве. Спасението е в намаляване емисиите на вредните газове, закриване на опасните производства, намаляване използуването на горива със създаване на съоръжения, позволяващи по-пълноценното им използване, създаване на алтернативни източници на енергия, спиране на неконтролираното изсичане на горите. Причините за изтъняването на озоновия слой са отделяните в резултат на човешката дейност озон- разрушаващи вещества: - Фреони – използвани в хладилната техника, халони – използвани в пожарогасителите и   различни разтворители и пестициди. 

     В периода от 16 до 22 септември 2008 г. ще се проведат Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейската комисия. Европейската седмица на мобилността се организира от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта, към подобряване на качеството на живот на европейските граждани. Стремежът е да се повиши информираността на населението за въздействие на транспорта върху околната среда и възможните екологосъобразни модели на поведение, които то може да избере, да му се предоставят възможности да използва по-устойчиви начини на транспорт. Много важен аспект на седмицата е хората да могат да преоткрият своето населено място, историческо и културно наследство в една по-здравословна и по-приятна заобикаляща среда. Ключова роля в осъществяването на седмицата имат местните власти. Всеки град може да се присъедини към инициативата като участва в седмицата или като поддържа седмицата.   

От 1980 г. Световната организация по туризъм отбелязва Световния ден на туризма на 27 септември, с цел да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот. България е на трето място в Европа по намерени на нейна територия културни и археологически паметници, на второ място в света по брой на минералните и лековити извори. Това е огромно богатство, с което малко страни могат да се похвалят. Наша обща отговорност е това богатство да бъде правилно развивано и разумно използвано.