РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията призовава за по- голяма екоактивност през септември!
30/08/2010

     4 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция през месец август. След извършените 62 проверки са дадени 7 предписания с мерки за изпълнение. Издадени са 5 наказателни постановления и са наложени глоби за над 15  000 лева. Постъпилата сума през месеца от текущи месечни санкции в сила от предходни периоди е 800 лв.

      Съставените актове са предимно за нарушения на законодателството в областта на отпадъците. 4 от предписанията са за прекратяване работата на инсталация за производство на олово с цел намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух. Издадените наказателни постаноления са за неправомерно производство на дървени въглища по открит способ, за изхвърляне на отпадни води и неспазване на предписание.  През месеца бе извършена и съвместна проверка от експерти на РИОСВ- Хасково и на МОСВ на кариера „Великан”, разработвана от „Каолин”АД във връзка с постъпили сигнали за нарушения и запрашаване на околната среда.

На Зеления телефон е постърил само един сигнал, а благодарение на сигнали от граждани са спасени 3 защитени от закона птици, които са изпратени за лечение в Спасителен център- Ст. Загора.

 

     РИОСВ- Хасково кани общини, организации, фирми, детски и учебни заведения и обществеността да се включат със свои инициативи в Националната кампания „Обичам природата- и аз участвам” и предстоящата през септември Европейска седмица на мобилността.  По първата кампания, всеки желаещ може да сподели и изпрати чрез електронната поща на РИОСВ- Хасково своя личен опит и принос в опазване на околната среда.