РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Защита популацията на блатно кокиче край Свиленград
28/07/2010

Възстановява се водният режим на находището на блатно кокиче в ЗМ "Лозенски път" край Свиленград

Започнаха строително- монтажните дейности за защита популацията на блатното кокиче в местността “Лозенски път” край Свиленград, заложени в проекта на общината "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път"- влажна зона- находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът се изпълнява от община Свиленград от 2009 г. Bинансира се по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и от Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е е 527 784 лева, а продължителността- 24 месеца. Целта е възстановяване, опазване и управление на находищeто на блатно кокиче и устойчивото му ползване за биологичен ресурс. Софийската фирма “Трейс- София” ЕАД, която бе избрана след провеждане на обществена поръчка, се е ангажирала да извърши строителните работи за три месеца, съобщават от община Свиленград. Стойността на СМР е 184 615 лева.  

Ръководител на екипа е хидроинженерът Иван Апостолов, а планираните дейности включват  възстановяване на водния режим чрез изграждане на система за устойчиво поддържане на необходимото оводняване, почистване на района от строителни и други отпадъци, основен ремонт на пътя водещ към защитената територия и обособяването му като велопътека, създаване на кът за отдих -изработване и поставяне на беседки и частично ограждане на терена. 

Защитена местност “Лозенски път” е с площ 327,80 дка. Разположена е отдясно на река Марица в сравнително гъсто населен район. Тя е силно чувствителна към човешки дейности, свързани с управлението на водите. Хидрологичният режим на влажната зона е влошен след изграждането през 70-те години на диги и прекъсване на връзката с реката. Тази защитена територия е едно от най-големите находища на блатно кокиче в Южна България и най-голямото в Източни Родопи. Видът блатно кокиче е с голямо икономическо значение. Съдържа алкалоидите галантамин, ликорин, ликоренин, тацетин, изотацетин, унгерин, естивин и др. В практиката основно се използва като суровина за добиване на галантамин, на чиято основа се произвежда уникалното българско лекарство за лечение на детски паралич Нивалин.