РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Защита популацията на блатно кокиче край Свиленград
28/07/2010

Възстановява се водният режим на находището на блатно кокиче в ЗМ "Лозенски път" край Свиленград

Започнаха строително- монтажните дейности за защита популацията на блатното кокиче в местността “Лозенски път” край Свиленград, заложени в проекта на общината "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път"- влажна зона- находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът се изпълнява от община Свиленград от 2009 г. Bинансира се по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и от Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е е 527 784 лева, а продължителността- 24 месеца. Целта е възстановяване, опазване и управление на находищeто на блатно кокиче и устойчивото му ползване за биологичен ресурс. Софийската фирма “Трейс- София” ЕАД, която бе избрана след провеждане на обществена поръчка, се е ангажирала да извърши строителните работи за три месеца, съобщават от община Свиленград. Стойността на СМР е 184 615 лева.  

Ръководител на екипа е хидроинженерът Иван Апостолов, а планираните дейности включват  възстановяване на водния режим чрез изграждане на система за устойчиво поддържане на необходимото оводняване, почистване на района от строителни и други отпадъци, основен ремонт на пътя водещ към защитената територия и обособяването му като велопътека, създаване на кът за отдих -изработване и поставяне на беседки и частично ограждане на терена. 

Защитена местност “Лозенски път” е с площ 327,80 дка. Разположена е отдясно на река Марица в сравнително гъсто населен район. Тя е силно чувствителна към човешки дейности, свързани с управлението на водите. Хидрологичният режим на влажната зона е влошен след изграждането през 70-те години на диги и прекъсване на връзката с реката. Тази защитена територия е едно от най-големите находища на блатно кокиче в Южна България и най-голямото в Източни Родопи. Видът блатно кокиче е с голямо икономическо значение. Съдържа алкалоидите галантамин, ликорин, ликоренин, тацетин, изотацетин, унгерин, естивин и др. В практиката основно се използва като суровина за добиване на галантамин, на чиято основа се произвежда уникалното българско лекарство за лечение на детски паралич Нивалин.