РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Пилотна мрежа от малки защитени територии представиха в РИОСВ
08/07/2010

    

     Днес в РИОСВ- Хасково се състоя представяне на проект„Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+. Гости на събитието бяха проф. Димитър Пеев- ръководител на проекта и Наталия Въльовска- специалист в института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. РИОСВ- Хасково бе представлявана от Любомир Дайновски- началник отдел, Владимир Трифонов- ст. експерт и специалисти по биоразнообразие. В дискусията взеха участие още кметове и еколози по населени места в близост до находищата на видовете и представители на НПО. 

     Пилотна мрежа от  56 малки защитени територии за видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати” се предвижда да бъде изградена в България по проект, съфинансиран по финансов механизъм LIFE+ на Европейския съюз. България е четвъртата страна в ЕС на територията на която ще се реализира проектът. Концепцията за растителните микрорезервати се прилага за първи път у нас. Същността й се изразява в създаване на мрежа от малки защитени територии с площ до 20 хектара за опазване на популации на застрашени растения. В съответствие с българското законодателство, тези територии ще имат статут на защитени местности. Няма да бъде извършвана промяна на собствеността на земите и начина им на трайно ползване. Целта е да бъдат запазени условията, при които са се формирали и развивали тези популации и да се осигури тяхното съществуване в дългосрочен аспект. В рамките на проекта се предвижда инвентаризация и оценка на състоянието на 47 застрашени растителни видове с единични популации на територията на страната, разработване на планове за действие за тези видове, включване на находища на тези видове в защитени територии, разработване на схеми за мониторинг на състоянието им, привличане на местните жители и обществеността в тяхното опазване. Проектът е с продължителност 42 месеца и се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите. Общата му стойност е 503 778 евро, финансирането от Европейската комисия е на стойност 227 957 евро. Финансовата рамка за всяка защитена територия ще се определя индивидуално според конкретните разходи свързани с реализирането на проекта.  

     На територията на РИОСВ- Хасково се предвижда да бъдат обособени малки защитени територии за опазване на застрашените от изчезване видове триразделнолистен ериолобус, провански салеп, опашат егилопс и жлезист лопен, находища на които има на териториите на общините Харманли, Кирково, Ивайловград и Свиленград.