РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 446 проверки през първото полугодие
07/07/2010

     31 акта за констатирани нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите от регионалната екоинспекция за първото шестмесечие на годината. За периода са извършени 446 проверки и са дадени 128  предписания с мерки за изпълнение. Наложени са 4 санкции и са издадени 27 наказателни постановления за 92 700 лв. Постъпилата сума през първото полугодие от текущи месечни санкции е 53 527 лева. 

     Съставените актове са за прекратяване приемането на ИУМПС, неводене на отчетност на дейности по отпадъци, за работа без разрешение на автоморга, за причинени вредни изменения на почвата при незаконно строителство върху земеделска земя, за изпускане на отпадни води и за превишение на разрешения годишен капацитет за производство на олово. Засилен е контролът върху работата на площадки за отпадъци от черни и цветни метали, върху изпълнението на изискванията на наредбите за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове и запрашаване в района на действаща кариера. През периода на Зления телефон са постъпили 9 сигнала, два от които неоснователни. Извършени са незабавни проверки на място от екоексперти и са предприети съответни действия.